Arbetsprov för utbildningarna

Med din ansökan till utbildningen ska du bifoga ett arbetsprov. Här nedan följer information om arbetsprovet för de olika utbildningarna.

Digital Analytics – arbetsprov

Besvara de två frågeställningarna som utgör arbetsprovet för utbildningen Digital Analytics. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Digital Content Designer – arbetsprov

Del 1. Typsnitt
Välj ut det typsnitt som du tycker bäst om. Skriv en kort beskrivning av typsnittet och varför du valde just det. Lämna även in en bild på ditt valda typsnitt

Del 2. Digital affisch
Skapa en digital affisch till någon av följande festivaler: Peace and Love Popaganda Sweden Rock. Du får gärna använda rörligt i din affisch. Motivera din design.

Del 3. Kreativt självporträtt
Gör ett digitalt självporträtt i valfri teknik utan att använda foto. Här kan du ta ut svängarna rejält. Självporträttet kan lika gärna beskriva dig som person som att föreställa dig. Använd inte ord.

Front End Developer Stockholm – arbetsprov

Välj en befintlig webbsatsning som du anser är lyckad ur ett grafiskt och/eller tekniskt perspektiv. Berätta om webbsatsningen och motivera varför du anser den var lyckad.
Omfång ca 1 A4-sida.

Front End Developer Göteborg – arbetsprov

Inget arbetsprov behöver bifogas ansökan.

Marketing Automation – arbetsprov

Besvara de tre frågeställningarna som utgör arbetsprovet för utbildningen Marketing Automation. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Marknadskoordinator – arbetsprov

Besvara de två frågeställningarna som utgör arbetsprovet för utbildningen Marknadskoordinator. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Onlinemarknadsförare – arbetsprov

Besvara de tre frågeställningarna som utgör arbetsprovet för utbildningen Onlinemarknadsförare. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Online Video Producer – arbetsprov

Besvara de två uppgifter som utgör arbetsprovet för utbildningen Online Video Producer. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Webbanalytiker – arbetsprov

Inget arbetsprov behöver bifogas ansökan.

Webbkommunikatör sociala medier Stockholm – arbetsprov

Besvara de uppgifter som utgör arbetsprovet för utbildningen Webbkommunikatör Sociala Medier. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

Webbkommunikatör sociala medier Göteborg och Malmö – arbetsprov

Inget arbetsprov behöver bifogas ansökan.

Webbutvecklare Content Management System – arbetsprov

Inget arbetsprov behöver bifogas ansökan.

Webbutvecklare inom E-handel – arbetsprov

Inget arbetsprov behöver bifogas ansökan.