Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller för respektive utbildning.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Grundläggande behörighet

Krävs på alla våra utbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Du bedöms även som behörig mot de särskilda förkunskapskraven genom annan motsvarande svensk eller utländsk utbildningen eller yrkeserfarenhet. De handlingar som intygar de grundläggande och särskilda förkunskapskraven skickas med i ansökan till utbildningen.

 

Särskild behörighet

Digital Analytics (Stockholm)

Ingen särskild behörighet krävs.

Digital Content Designer (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • *Digitalt skapande 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

* Gällande kursen Digital skapande 1
Eftersom detta är en relativt ny kurs i gymnasieskolan så har du kanske inte ha läst denna kurs. Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design.
Det så kallade särskilda provet på plats på Medieinstitutet, validerar att du har kunskaper motsvarande Digitalt skapande 1. Det spelar ingen roll var du har tillgodogjort dig dessa kunskaper det viktiga är att du klarar provet. Alla gör provet – även de som har Digitalt skapande 1. Vi vill säkerställa att alla har de kunskaper som krävs.

Front End Developer (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i HTML och CSS.

Front End Developer (Göteborg)

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • *Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

* Gällande kursen Webbutveckling 1
Eftersom denna kurs är ett tillval i gymnasieskolan så har du kanske inte läst denna kurs. Behörigheten gäller främst kunskaper i HTML och CSS.
Efter du lämnat in ansökan blir du kallad till särskilt prov på plats på Medieinstitutet. Det särskilda provet validerar att du har kunskaper motsvarande Webbutveckling 1.

Marketing Automation (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Marknadskoordinator (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Onlinemarknadsförare (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Online Video Producer (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbanalytiker (Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbkommunikatör sociala medier
(Stockholm, Göteborg och Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska C/3, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbutvecklare Content Management System (Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Programmering 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbutvecklare inom E-handel
(Stockholm och Göteborg)

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

* Gällande kursen Webbutveckling 1
Eftersom denna kurs är ett tillval i gymnasieskolan så har du kanske inte läst denna kurs. Behörigheten gäller främst kunskaper i HTML och CSS.
Efter du lämnat in ansökan blir du kallad till särskilt prov på plats på Medieinstitutet. Det särskilda provet validerar att du har kunskaper motsvarande Webbutveckling 1.