Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller för respektive utbildning.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Grundläggande behörighet

Krävs på alla våra utbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskild behörighet

Digital Content Designer

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i Adobes program Photoshop, Illustrator och Indesign motsvarande kursen Medieproduktion i Gymnasieskolans Estetiska program med inriktning estetik och media.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst två år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom media, kommunikation, konst eller likartade funktioner inom andra områden.

Front End Developer

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i HTML och CSS.

Learning Designer

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser
och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst två år. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete

Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom media, pedagogik, projektledning, manusskrivning eller likartade funktioner inom andra områden.

Marketing Automation

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Marknadskoordinator

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Onlinemarknadsförare (Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Ett års arbetslivserfarenhet på heltid.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser
och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst ett år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Onlinemarknadsförare (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Online Video Producer

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Redigerare – Professional Editor

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser
och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst ett år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara inom media, kommunikation, programmering eller likartade funktioner inom andra områden.

TV-produktion

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser
och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst två år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Den yrkesrelaterade erfarenheter ska vara från samma bransch t ex media, tv, radio eller tidningshus eller arbetsuppgifter som t ex research, dramaturgi, kamera, scenografi relaterade till yrkesrollen. De efterfrågade förmågorna kan ha införskaffats på annat sätt, t ex praktik, eget
företagande etc.

Webbanalytiker (Stockholm/Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbkommunikatör Sociala Medier

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska C/3, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbutvecklare Content Management System (Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Programmering 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbutvecklare inom E-handel

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i HTML och CSS.