Behörighet till våra utbildningar

1. Behörighet till en utbildning

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar. Läs mer under grundläggande behörighet.
Förutom kravet på grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning har många av våra utbildningar också särskild behörighet, som är kopplad till utbildningen. Läs mer under särskild behörighet.

2. Reell kompetens

 • Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan enligt grundläggande/särskild behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.
 • Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

3. Fri kvot

 • Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
 • Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>

 

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Du bedöms även som behörig mot den särskilda behörigheten genom annan motsvarande svensk eller utländsk utbildningen eller yrkeserfarenhet. De handlingar som intygar den grundläggande och särskilda behörigheten skickas med i ansökan till utbildningen.

 

Särskild behörighet


* Gällande kursen Digital skapande 1
Eftersom detta är en relativt ny kurs i gymnasieskolan så har du kanske inte ha läst denna kurs. Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design.
Det så kallade särskilda provet på plats på Medieinstitutet, validerar att du har kunskaper motsvarande Digitalt skapande 1. Det spelar ingen roll var du har tillgodogjort dig dessa kunskaper det viktiga är att du klarar provet. Alla gör provet – även de som har Digitalt skapande 1. Vi vill säkerställa att alla har de kunskaper som krävs.

Digital Analytics (Stockholm)

Ingen särskild behörighet krävs.

Digital Content Designer (Stockholm och Göteborg)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • *Digitalt skapande 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Front End Developer (Stockholm, Göteborg, Malmö)

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Marketing Automation (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Marknadskoordinator (Stockholm)

 • Grundläggande behörighet (se ovan)

Onlinemarknadsförare (Stockholm, Göteborg, Malmö)

 • Grundläggande behörighet (se ovan)

Online Video Producer (Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbanalytiker (Malmö)

 • Grundläggande behörighet (se ovan)

Webbkommunikatör sociala medier
(Stockholm, Göteborg och Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska C/3, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Webbutvecklare Content Management System (Malmö)

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Webbutvecklare inom E-handel
(Stockholm och Göteborg)

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.