Vilka krav gäller och vilka möjligheter finns.

Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen. (se Reel kompetens)

Särskild behörighet

Vissa utbildningar har även särskilda krav som till exempel: Engelska B/6, Webbutveckling 1 och Digitalt skapande 1.
Saknar du betyg för särskild behörighet? Läs mer nedan

Reell kompetens

Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan? Lugn du kan komma in i alla fall.

Medieinstitutet kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

Saknar du någon av nedanstående särskilda behörigheter?

 

Webbutveckling 1

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Du kan komma in ändå. Lämna din en ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

• Behörighetsgivande prov (Webbutveckling 1)

Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet. Mer information om detta och tips på självstudier får du när du lämnat in din ansökan.

• Behörighetsgivande förutbildning 

(Webbutveckling 1)

Under 3 veckor kommer du att få färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Studierna är på heltid och är förlagda på Medieinstitutet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid godkänt betyg är du garanterad en plats på din utbildningen på Medieinstitutet. Kurserna kommer att genomföras efter 21 maj. Exakta tider kommer senare.

Digital skapande 1

Eftersom detta är en relativt ny kurs i gymnasieskolan så har få läst den. Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design. För att visa att du har kunskaper som motsvarar Digitalt skapande 1, kommer du få göra ett särskilt prov på Medieinstitutet.

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>