Molnspecialist – ett av de hetaste framtidsjobben på marknaden

Startar ej hösten 2017

Det är inte längre en fråga om, utan när de flesta företag går över till molntjänster i stor skala. Fler och fler ser fördelarna med att slippa lagra information lokalt och slippa lokala programvaruinstallationer.

Möjligheten att få IT levererad ”på kran” och bara betala för det man använder, är för många beslutsfattare en dröm som håller på att realiseras. Och fördelarna med molnbaserade tjänster är många. Den egna IT-infrastrukturen blir både säkrare och stabilare. Samtidigt undviks stora investeringar i driftmiljö som exempelvis datorhallar, servrar och nätverk. Arbetet kan helt enkelt bli både billigare och effektivare!

IT24/Computer Sweden:
Konsultbolaget Tieto, och molnbossen Jimi Inge, har varit med och tagit fram en av Yrkeshögskolans nya utbildningar, där man kan plugga sig till molnrådgivare.

En utbildning inom teknik och IT-säkerhet i kombination med juridik, upphandling och företagsstrategi.

Molnomläggningen kommer att ställa nya och höga krav på företag och organisationers kompetens. Det gäller såväl IT-konsulter, IT-leverantörer som användarna av molntjänsterna. Dessa organisationer behöver medarbetare med verksamhetsförståelse, som behärskar teknik och IT-säkerhet och som dessutom har kunskaper inom juridik, upphandling och business strategy.

Utbildningen Cloud Advisor erbjuder en stor bredd av yrkesroller. De viktiga delarna i utbildning är kompetens att

 • Förstå företagets uppbyggnad och behov av IT och molntjänster.
 • Rekommendera molnlösningar
 • Implementera IT, nätverk, teknik, mm. i en organisation.
 • Upphandla, implementera och drifta molntjänster.
 • Upphandla och drifta molntjänster ur ett juridiskt och säkerhetstekniskt perspektiv.

Efter avslutad utbildning kommer du bl.a. ha följande kompetens:

 • Affärs-/verksamhetsnytta, affärsmodeller Molnstrategi,
  tjänstemodeller (SaaS, PaaS, IaaS)
 • Upphandling av molntjänster
 • IT-kompetens: Nätverk och datakommunikation, TCP/IP,
  Systemintegration, API, Active Directory
 • Användaradministration, autentisering, identitetshantering,
  idenitifiering, rättighetshantering
 • Installation, konfigurering, hantering, integration, migrering till
  molntjänster
 • Behovsanalys, kartläggning av IT-arkitektur, databaser och ITsäkerhet.
  Cloud Readiness Assessment
 • Kunskap om viktiga molnteknologier, t ex Microsoft Azure, Amazon AWS

Möjligheter att jobba med allt från Molnspecialist till IT-ansvarig

Efter avslutad utbildning kommer du kunna jobba på såväl leverantörssidan (leverans och implementation av molntjänster) som beställarsidan (upphandling och drift av molntjänster på företag). Yrkesrollerna är flera som t.ex. Cloud Advisor, Cloud Specialist/Molnspecialist, IT-konsult, Projektledare inom IT/molntjänster.

”Detta ställer krav på en helt ny IT-kompetens. På leverantörsidan behövs personer som kan ansvara för driften av molntjänsterna, som kan säkerställa teknisk leverans. På kundsidan behövs kompetens som kan upphandla molntjänster och leda förändringsarbetet. IT-avdelningar har generellt sett låg kunskap om molntjänster”.
Bertil Bergkvist, IT-säkerhetssamordnare, Trafikverket