Kunskap färdighet kompetens Cloud Advisor/IT strateg

Du kommer kunna arbeta som

 • Cloud Advisor
 • Cloud Specialist
 • IT-konsult
 • Molnspecialist
 • Projektledare

Du kommer ha kunskaper om

 • SaaS, PaaS, IaaS. Publika/privata/branschmoln och hybrida moln
 • Viktiga molnteknologier/ molnbaserade plattformar, t ex Windows Azure, Amazon AWS m fl
 • Nätverk och datakommunikation, TCP/IP, Systemintegration, API, Active Directory
 • Användarhantering (Autenticering, identitetshantering, Federering, Single sign on)
 • IT-säkerhet (Intrångsskydd, Informationsklassning, ISO-säkerhetsstandarder, LIS, Kontinuitetshantering)
 • Affärs-/verksamhetsnytta, Molnstrategi
 • Affärsmodeller, Osterwalder/Pigneur
 • Arbete i projekt, projektmetodiker (Agile, Scrum, Itil mfl)
 • Change management och förändringsprocesser i organisationer
 • Legala och regulatoriska krav som påverkar användning av molntjänster

Du kommer ha färdigheter i att

 • Arbeta med projektstyrning och etablerade projektmetodiker, ex Scrum
 • Installera, konfigurera, hantera, integrera och migrera till molntjänster
 • Utföra grundläggande felsökningar i nätverk
 • Redigera Active Directory genom att lägga till, ändra och ta bort resurser
 • Administrera användare, autentisering, identitetshantering, identifiering, rättighetshantering
 • Tolka lagtexter och aktuellt regelverk
 • Genomföra effektiva presentationer och leda workshops

Du kommer ha kompetenser för att

 • Genomföra behovsanalys och kartläggning avseende IT-arkitektur, databaser och IT-säkerhet.
 • Genomföra ”Cloud Readiness Assessment” avseende organisationer av olika storlek och inriktning.
 • Upphandla molntjänster, förhandla och skriva avtal
 • Driva förändringsprocesser i organisationer, Change Management
 • Utföra risk/sårbarhetsanalys
 • Arbeta i team som styrs med etablerade projektmetodiker
 • Utföra beräkningar och bedömningar avseende lönsamhet vid migrering till/från molntjänster
 • Planera för- och realisera införandet av molntjänster i organisationer
 • Fungera som konsult och rådgivare vid frågor som rör upphandling, användning och avveckling av molntjänster