Digital analys av mediekanaler och användarbeteenden

Yrkesrollen Digital Analytics handlar om att mäta och analysera det digitala landskapet. Fokus är att testa och optimera den digitala upplevelsen för användaren.

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Digital Analytics är den naturliga utvecklingen av Medieinstitutet yh-utbildning Webbanalytiker. Den snabba utveckling av det digitala medielandskapet ställer idag höga krav på företag och organisationer att möta kraven från användaren. De flesta företag och organisationer utvecklas idag till att ta data-drivna beslut och låta analysen av användarens beteende så i centrum för utveckling.

Digital Analytics – mäta, analysera, rapportera, testa och optimera det digitala landskapet

Webbanalys är idag ett måste för företag, webbanalysverktyg som Google Analytics och Adobe Analytics är ett måste – inte bara att inneha, utan att använda dem för strategiska beslut.
De senaste åren har dock utvecklingen gått fort. Vi mäter inte bara vad användaren gör på webbplatsen, vi vill också kunna se beteendet i appar, operativsystem, offline, playtjänster, speltjänster, etc.
Detta ställer krav på en mängd olika verktyg, tjänster och kompetenser för att kunna:

  1. Mäta beteende – kunna samla in data
  2. Analysera datan – ta ut viktigt mätetal, KPIer, mätplan, målsättning, attribution, etc.
  3. Rapportera insikterna – få ut data och insikter till alla på företaget/organisation – visualisering
  4. Testa upplevelsen och beteendet – konverteringsoptimering för att kunna utföra A/B-tester, multivariata tester, etc.
  5. Optimera den digitala upplevelsen – dra slutsatser av konverteringsoptimeringen för att långsiktigt bygga en mer friktionsfri användarupplevelse

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Digital Analytics – webbteknik och affärsstrategi

Utbildningen kombinerar tre enormt viktiga områden för yrkesrollen:

  • Digital analys – det är en avgörande kompetens att kunna förstå alla olika analysverktyg inom området. Utbildningen fördjupar sig i verktyg som t.ex. Google Analytics, Adobe Analytics, Hotjar, Google Tag Manager, Google Optimize, Data Studio, BigQuery, Klipfolio, etc.
  • Webbteknik – den tekniska kompetens om hur de olika kanalerna och datainsamling fungerar är nödvändigt för att kunna utföra de relevanta spårningar som krävs. Utbildningen fokuserar därför på områden som HTML, javascript och SQL.
  • Datadrivna organisation – förståelse för hur företaget och organisation måste byggas för att ta rätt beslut vid rätt tillfälle för rätt person. Utbildning fördjupar sig i bl.a. digitalt affärsmannaskap, statistik och mätmetodik, rapportering och visualisering, konverteringsoptimering, etc.

Ett mycket nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har bedrivit utbildning i webbanalys, digital analys och konverteringsoptimering ända sedan 2011. Vi har under många år kunnat utforma ett tätt samarbete där branschaktiva föreläsare och lärare utgör grunden för utbildningen och dess utformning.
Några exempel på företag som deltar och engagerar sig är Google, Bonnier, Aftonbladet/Schibsted, Adobe, Outfox, Curamando, LeoVegas, IAB Sverige, m.fl.

En bred yrkesroll med många valmöjligheter

Utbildningen leder till en yrkesroll som, i många fall, är under ständig utveckling. Det gör också att valmöjligheterna att själv påverka och utveckla yrkesrollen är stor.
Yrkesroller som examinerade studenter kan ta är Digital Analytics, Digital Analytiker, Webbanalytiker, Konverteringsoptimerare, CRO-konsult, Digital Strateg, etc.