Utbildningens övergripande mål

Du kommer kunna arbeta som

 • Digital Analytiker
 • Webbanalytiker
 • Marknadsförare, analytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-konsult

Du kommer ha kunskaper om/i

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom digital marknadsföring, business intelligence och statistik/data science.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker.
 • Lösa sammansatta problem inom mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretiskt och praktiskt mätning-, analys- och rapporteringsarbete samt testnings- och optimeringsarbete på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som digital analytiker.
 • Övervaka mätning-, analys- och rapporteringsarbete samt testnings- och optimeringsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som digital analytiker.