Arbetsprov och behörighet till utbildningen

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Arbetsprov (se nedan)
 • Ditt CV
 • Slutbetyg från gymnasium
 • Arbetsgivarintyg
  (som styrker din arbetslivserfarenhet som krävs på vissa av utbildningarna)
 • Personligt brev
  (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot)
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

 

Arbetsprov

Del 1 – Typsnitt
Välj ut det typsnitt som du tycker bäst om. Skriv en kort beskrivning av typsnittet och varför du valde just det. Lämna även in en bild på ditt valda typsnitt

Del 2 – Digital affisch
Skapa en digital affisch till någon av följande festivaler:
Summerburst
Way out West
Sweden Rock.
Du får gärna använda rörligt i din affisch. Motivera din design.

Del 3 – Kreativt självporträtt
Gör ett digitalt självporträtt i valfri teknik utan att använda foto. Här kan du ta ut svängarna rejält. Självporträttet kan lika gärna beskriva dig som person som att föreställa dig. Använd inte ord.

 

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Särskild behörighet

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i Adobes program Photoshop, Illustrator och Indesign motsvarande kursen Medieproduktion i Gymnasieskolans Estetiska program med inriktning estetik och media.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst två år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom media, kommunikation, konst eller likartade funktioner inom andra områden.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.