Arbetsprov och behörighet till utbildningen

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Arbetsprov (se nedan)
 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Arbetsprov

Del 1. Typsnitt
Välj ut det typsnitt som du tycker bäst om. Skriv en kort beskrivning av typsnittet och varför du valde just det. Lämna även in en bild på ditt valda typsnitt. Lämna in som pdf.

Del 2. Digital affisch
Skapa en digital affisch till någon av följande festivaler: Peace and Love, Popaganda eller Sweden Rock. Du får gärna använda rörligt i din affisch. Motivera din design. Lämna in som pdf. Lämnar du in rörligt material så använd de vanligt förekommande filtyper som finns.

Del 3. Kreativt självporträtt
Gör ett digitalt självporträtt i valfri teknik utan att använda foto. Här kan du ta ut svängarna rejält. Självporträttet kan lika gärna beskriva dig som person som att föreställa dig. Använd inte ord. Lämna in som pdf.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • *Digitalt skapande 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

* Gällande kursen Digital skapande 1
Eftersom detta är en relativt ny kurs i gymnasieskolan så har få läst den. Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design. För att visa att du har kunskaper som motsvarar Digitalt skapande 1, kommer du få göra ett särskilt prov på Medieinstitutet.

1. Behörighet till en utbildning

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar. Läs mer under grundläggande behörighet.
Förutom kravet på grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning har många av våra utbildningar också särskild behörighet, som är kopplad till utbildningen. Läs mer under särskild behörighet.

2. Reell kompetens

 • Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan enligt grundläggande/särskild behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.
 • Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

3. Fri kvot

 • Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
 • Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>