Ledningsgrupp inom YH-utbildning

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med branschen som eftersöker den kompetens utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt ställer på yrkesrollen.

Ledningsgruppen för Digital Content Designer består av representanter från:

 • Appelberg Publishing Group AB
 • Bonnier Förlag
 • Dahlqvist Design
 • Deer AB
 • Forma Publishing Group
 • Golvkedjan AB
 • Luleå Tekniska Universitet
 • OS/G Stockholm
 • Social Media Lab
 • Spoon
 • Swedish Content Agencies
 • Sveriges Annonsörer
 • Transcendent Group
 • Universal Music
 • Vamos