Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Digital Content Designer
 • Webbdesigner
 • Digital Designer
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk designer – mobila plattformar
 • Layoutare Digital Publishing
 • Motion designer

Du kommer ha kunskaper om

 • Digital kanaler och medier
 • Formlära och layout
 • Designhistoria
 • Kommunikationsteori
 • Dramaturgi
 • Berättarteknik för digitala medier
 • Skissteknik
 • Färgkommunikation
 • Ide- och konceptutveckling
 • Arbetsmetodik och projektplanering
 • Skrivande, textredigering och skrivregler
 • Användarvänlighet och användargränssnitt
 • Test- och datadriven designutveckling
 • Responsiv design
 • Inspelning av rörlig bild och ljud
 • Webbteknik
 • Digital marknadsföring och sociala medier

Du kommer ha färdigheter i att

 • – Skapa innehållsdriven design – formgivning utifrån innehållets plats i centrum, omsorg för det kommunikativa och de betydelsebärande delarna.
 • Producera webbdesign för responsiva/multi-device miljöer – webbdesign och produktion oberoende av kanal, enhet och person.
 • Arbeta obehindrat i branschspecifika programvaror – Creative Cloud, Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, Premiere, Edge Animate, DPS, Mag+, etc.
 • Skapa grafisk design – med hjälp av typografi, illustration, färglära, bildmanér och grafisk profil.
 • Användarcentrerad designutveckling – UX, användbarhet, test-driven/data-driven design, estetik, etc.
 • Producera rörlig bild och innehåll – inspelning, kamera, ljud, redigering, spridning och marknadsföring, etc.
 • Arbeta effektiv i team – ide och konceptutveckling, arbetsmetodik, projektplanering, leverera mot deadline, etc.
 • Visuell kommunikation – hur det visuella tolkas och upplevs, anpassning efter målgrupp och plattform, etc.

Du kommer ha kompetenser för att

 • – Designa sömlöst för digitala plattformar – smartphones, surfplattor, datorer och digital storbilds-/utomhusskärmar.
 • Formge layoutmallar och grafiska produktionsflöden – digitala produktioner för mobila enheter och surfplattor, digital publishing. Exempelvis digitala magasin, produktion, appar, etc.
 • Formge och ansvara för grafiska produktionen för digitala kanaler.
 • Layouta för digital tidningar och tidskrifter.
 • Ansvara för hela produktionsprocessen från brief till leverans som digital designer.
 • Arbeta i kreativa produktionsteam.
 • Arbeta professionellt med visuellt content i kundkommunikation och i produktionsprocess.
 • Skapa innehåll och design utifrån kundens affärsnytta.