Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Digital Content Designer
 • Webbdesigner
 • Digital Designer
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk designer – mobila plattformar
 • Motion designer

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Content – Design med innehållet i fokus.
 • UX/Usability – Design där användaren står i centrum. Användbart, förståeligt, estetiskt, engagerande
 • Kommunikation – Förstå hur det visuella tolkas och uppfattas. Anpassa det efter målgrupp och kanal.
 • Grafisk design – Typografi, layout, illustration, bildmanér, färglära och profilmanual.
 • Produktion – Hela produktionsprocessen för digitala plattformar. Från brief till leverans.
 • Rörligt innehåll – Inspelning, animation, postprod. och redigering. Produktioner för främst YouTube.
 • Idé och Konceptutveckling – Framtagande av idé och koncept med fokus på affärsnyttan.
 • Projektarbete – Arbeta effektivt i team. Arbetsmetodik, projektplanering och produktionsprocesser.
 • Verktyg – Adobe CreativeCloud: Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, Premier och Animate.
 • Digital design – design och layout för alla typer av digitala skärmar.

Du kommer ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom webbutveckling och UX/UI
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation i yrkesrollen som Digital Content Designer

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer
 • Lösa sammansatta problem inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla design, produktion och kommunikation för digitala plattformar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Digital Content Designer
 • Övervaka design, produktion och kommunikationsarbetet för digitala plattformar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Digital Content Designer