Utveckla morgondagens digitala verktyg för skola och förskola

OBS! Utbildningen startar inte hösten 2019

 

Var med och påverka att barn och ungdomar får möjligheter att utnyttja de digitala verktygen för att utvecklas. Många som jobbar eller har jobbat inom förskola, skola, fritids, mediacenter och skolbibliotek har sett vilka digitala möjligheter som finns och vill utveckla befintliga och nya verksamheter inom sitt område. Därför startar vi tillsammans med företag och organisationer en yrkeshögskoleutbildning på distans och halvfart (1 år studier under 2 år kalendertid) som kan tillgodose behovet i hela landet!

Du kommer att arbeta med att producera digitala lärarresurser kopplade till din verksamhet för att få träna dina färdigheter, men det ingår ingen LIA (praktik på arbetsplats). Om du idag saknar koppling till pedagogisk verksamhet kommer våra samarbetspartners att kunna erbjuda projekt.

Projektarbeten och kollaborativt lärande

Utbildningen är upplagd med inspelade och streamade föreläsningar, studieuppgifter och projekt, både individuella och i grupp.  Cirka 1 gång i veckan har vi schemalagd gruppdiskussion på distans och ungefär 1 gång i månaden har vi gemensam redovisning. Vi kommer att arbeta mycket med projektarbeten och kollaborativt lärande.

Utbildningen innefattar dessutom cirka 17 obligatoriska kursdagar under utbildningens två år och dessa kommer företrädesvis förläggas i slutet av en vecka (runt torsdag-söndag), ofta ”dubbelträff” med en övernattning som du som studerande ordnar själv. Detta underlättar för dig som är yrkesverksam.

Utgångspunkten för de fysiska kursdagarna är Stockholm där många av de tilltänkta föreläsarna finns, det kan bli så att vi sprider ut träffarna geografiskt om det finns goda kommunikationer. Resan till den fysiska träffen ordnar du som studerande (Studentrabatt med Mecenatkort på SJ mm).

Det digitala och mobila lärandet borde vara en självklarhet

För barn och ungdomar är det naturligt att det finns tillgång till digitala resurser både i skolan och hemma. Det digitala och mobila lärandet borde vara en självklarhet, men hindras ofta av bristen på pedagogiskt anpassade digitala lär-resurser och avsaknad av stöd i urval och användning.

Den svenska marknaden behöver utvecklas av traditionella företag, nya entreprenörer och egenutvecklat material. Företag behöver hitta strategiska samarbeten för att utveckla nästa generation digitala läromedel som samspelar med skolans pedagogiska planering. De pedagogiska verksamheterna behöver tillsammans med producenter och utvecklare hitta effektiva och flexibla arbetsformer och resurser.

Initiativet till utbildningen kommer från branschföretag och från yrkesverksamma pedagoger som sett att det behövs en ny kompetens för att skapa ett digitalt innanförskap och pedagogiska verksamheter som tar tillvara de digitala möjligheter som finns.