Kursplan för Digital produktion för pedagogisk verksamhet

Övergripande kursplan för Digital Produktion för Pedagogisk verksamhet

Kurs Poäng
Innehållsproduktion 50
Pedagogik i produktion av digital lärresurs 50
Produktion med digitala resurser och verktyg 50
Examensarbete – Slutprojekt 50
TOTALT 200

 

Innehållsproduktion, 50 poäng

Kursen ska ge kompetens för att planera och skapa ett utbildningsmoment med hjälp av programvaror, verktyg, digitala resurser och för att kunna producera en digital lärresurs för mobilt lärande.

Ur innehållet:

 • Innehållsproduktion: Text, bild, ljud, rörlig bild, övningar
 • Storyboard, synopsis och manus
 • Visuell kommunikation
 • Grafisk form
 • Målgruppsanpassning inklusive tillgänglighet
 • Storytelling
 • Dramaturgi
 • Gamification
 • Instruktioner
 • Överföring av kunskapsinnehåll till koncept

Pedagogik i produktion av digital lärresurs, 50 poäng

Kursen ska ge kompetens för att ge stöd till lärande med digitala resurser, integrerat med sociala medier och användargenererat innehåll.

Ur innehållet:

 • Utvärdera och kombinera digitala lärresurser för olika lärsituationer och målgruppers behov
 • Stötta kollaborativt lärande
 • Strukturera och ge stöd via lärplattform
 • Arbeta med mobila enheter/mobilt lärande
 • Definiera kunskapsmål för digital lärresurs
 • Utforma test och kunskapskontroller efter instruktioner
 • Redigera och sammanställa digitala resurser
 • Etik och källkritik

Produktion med digitala resurser och verktyg, 50 poäng

Kursen ska ge kompetens i att hantera olika verktyg och tekniker för att producera, publicera och administrera digitala lär-resurser.

Ur innehållet:

 • Författarverktyg, enklare kodning, wikis, bloggar och sociala medier
 • Smartboards och andra projektionstekniker
 • Läsplattor och appar
 • Standarder och Open Source-begreppet
 • PUL, Upphovsrätt
 • Upphandling av utbildningssatsningar
 • Molntjänster

Examensarbete – Slutprojekt, 50 poäng

Slutprojektet är ett större skarpt projekt riktat mot den studerandes befintliga arbetsplats (eller annan utbildningsanknuten aktör). Du ska tillämpa de kompetenser du fått under utbildningen i ett projekt som visar hur digital medieteknik kan användas i pedagogiskt syfte och förstärka lärandet.

Utbildningsledare, studerande och ev. arbetsgivare samarbetar vid utformningen av momentet.

Du ska dessutom presentera och sammanfatta ditt arbete samt analysera och ge konstruktiv kritik på en annan studerandes slutprojekt. Opponeringen ska göras såväl muntligt som skriftligt.