Kunskap färdighet kompetens Digital produktion för pedagogisk verksamhet

Du kommer kunna arbeta som

 • Producent av digitala lärresurser och mobilt lärande
 • Produktutvecklare/leverantör av digitalt lärande
 • Digital producent av lärresurser
 • Projektledare mobilt lärande
 • IT-pedagog med specialkompetens på skola/förvaltning/mediecentral
 • Pedagog/Mediepedagog med digital kompetens

Du kommer ha kunskaper om

 • Verktyg för att producera och distribuera digitala lär-resurser
 • Digitala läromedel, lärformer och hållbara produktionslösningar
 • Grundläggande grafisk form för digital media
 • Sociala medier, appar och molntjänster
 • Surfplattor, smarta telefoner, dess möjligheter och begränsningar
 • Hur teknik kan påverka de pedagogiska förutsättningarna för utveckling
 • Open Source-begreppet och olika standarder för t ex teknik och tillgänglighet (WCAG 2)
 • Anpassning för kompensatoriska hjälpmedel (t ex läs- och skrivsvårigheter andra funktionshinder)
 • De lagar som påverkar yrkesrollen; PUL, Upphovsrätt mm
 • Etik och källkritik i det digitala samhället
 • Granskning, kvalitetsbedömning och omvärldsbevakning av digitala lär-resurser och verktyg.
 • Metoder för att publicera och distribuera digitala lär-resurser
 • Upphandling och paketering av digitala resurser
 • Hur man genomför och presenterar ett projekt
 • Pedagogik anpassad för digitala resurser och verktyg samt mobilt lärande

Du kommer ha färdigheter i

 • Producera och distribuera digitala lärresurser
 • Använda interaktivt berättande med storytelling, övningar och digitala resurser (t ex film)
 • Redigera och sammanställa digitala resurser
 • Utforma digitala lär-resurser anpassade till målgrupper och behov med hänsyn tagen till tillgänglighetsaspekter
 • Använda sociala mediers möjlighet till kollaborativt lärande
 • Producera digitala test och prov enligt instruktioner
 • Arbeta med digitalfoto och bildbehandling
 • Kunna filma och sända strömmande media (t ex flipped classroom)

Du kommer ha kompetenser för att

 • Producera digitala lärresurser
 • Hantera digitala verktyg och programvaror för produktion
 • Hantera lärplattformar och författarverktyg
 • Utbilda och stötta lärare, pedagoger och elever/studerande i att använda digitala verktyg
 • Ansvara för att skapa struktur och metoder för användargenererat innehåll
 • Planera och upphandla digitala lärresurser och verktyg
 • Utbilda i och administrera digitala lärresurser i lärplattformar och molntjänster
 • Granska, kvalitetsbedöma och utvärdera digitala resurser
 • Kunna skapa stimulerande lärsituationer med hjälp av digitala verktyg