Frågor och svar gällande utbildningarna och Medieinstitutet

 

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Hur stor del av utbildningen är praktik?

Cirka en tredjedel av utbildningen är praktik och kallas Lärande i arbete (LIA).

Vad är kraven för att kunna gå era utbildningar?

Läs om den grundläggande behörigheten och särskilda kraven för de olika utbildningarna under behörighet.

Behöver jag arbetslivserfarenhet för att söka vissa av era utbildningar?

I vissa av våra utbildningar krävs arbetslivserfarenhet, se exakt vad som gäller för de olika utbildningarna under Behörighet.

Får man jobb efter era utbildningar?

Vi kan naturligtvis inte lämna några garantier men statistiken ser bra ut. Vi mäter vad de examinerade studenterna arbetar med sex månader efter examen, och då brukar det stämma överens med Myndigheten för Yrkeshögskolans mätningar att ca 9 av 10 studenter får jobb.
Redan då du går ut en YH-utbildning ÄR DU en del av branschen, du kanske har haft den blivande arbetsgivaren som föreläsare eller rent av som representant i ledningsgruppen, kanske är du redan LIA-praktikant då du får ett jobberbjudande från din praktikplats, som då redan vet vad du går för.

Varför ska jag bifoga arbetsgivarintyg med ansökan för vissa utbildningar?

Våra krav på arbetslivserfarenhet innebär att du kan intyga att du haft en, eller flera, anställningar. Arbetet kan ha varit i vilken bransch som helst, det behöver alltså inte vara i den bransch som utbildningen syftar till. I intyget skall det framgå vilken arbetsgivaren varit, aktuell period samt om anställningen varit heltid eller, i förekommande fall, grad av deltid.

Hur går ansökan och antagningen till utbildningarna till?

Processen från att du ansöker till en utbildning till att du får svar om du erhållit plats eller inte sker i fler steg. Läs ordentligt igenom alla stegen längst ner under ansökningsinformation.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, vi tar ett sommaravbrott några veckor under sommaren. Detta kan dock variera en del mellan olika utbildningar. Inga höstlov, sportlov eller påsklov förekommer på våra utbildningar .

Om man inte har färdiga betyg i samband med ansökan – kan man komplettera senare?

Ja, det går bra. I vårt webbaserade ansökningssystem så kan du begära att få komplettera senare. I de flesta fall har du ett underlag (ej fullständigt) som du kan skicka med direkt.

Är era utbildningar möjliga att genomföra på distans?

OBS! Detta gäller ej Digital produktion för pedagogisk verksamhet.
Nej, våra utbildningar kan inte läsas på distans. Cirka tre dagar i veckan är skolförlagda och två dagar har flexiblare studiemöjligheter med individuellt arbete eller grupparbete.

Dock varierar intensiteten i utbildningen en hel del under terminerna, så en viss variation kan förekomma. Vi räknar med att ni ägnar ca 40 h per vecka åt studierna. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja du får själv söka din praktikplats, men du får naturligtvis stöd i detta arbete och ingen har någonsin blivit utan erbjudande om praktikplats. Läs gärna mer om LIA-processen.

Kostar det något att plugga hos er?

Nej, våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade med CSN.

 

 

Hittar du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna din fråga så besvarar vi den snarast möjligt info[a]medieinstitutet.se