Vad är Learning Design – e-learning?

Filmerna nedan hjälper till att reda ut begreppen kring e-learning. De är gjorda av de studerande på utbildningen Learning Designer i ett tre veckor långt grupparbete. I grupparbetet ingick bland annat att lära sig dramaturgi, skriva manus, filma och färdigställa informationsfilmer om utbildningen.

—————-

Vi som har gjort filmen heter: Carola, Hannah, Kristin, Marcus och Sofia

—————-

Vi som har gjort filmen heter: Margareta, Katarina, Linda, Samuel och Minha
—————-

Vi som har gjort filmen heter: Ann, Åsa, Sara, Cecilia och Baiba