Front End-utveckling med inriktning responsivt och mobilt

För dig som vill arbeta med modern webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar. Utbildningen ger dig full stack-kompetens.

 

Du kan fortfarande ansöka om restplatser

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Efterfrågan på Front End Developers har länge varit stort. Tack vare utbredningen av smartphones och tablets är behovet större nu än någonsin. Som Front End Developer kommer du få lära allt inom webbproduktion från tanke till färdig webbplats för olika plattformar och enheter. Efterfrågan är hög och kompetensen på vår Front End-utbildning erbjuder dig definitivt goda möjligheter i arbetslivet.

Professionell webbutveckling

Utbildningen Front End Developer ger dig kompetensen att använda den webbteknik som krävs för att producera avancerade webbplatser. Du tränas i allt från webbdesign, wireframing, användbarhet/UX till CSS, Javascript och PHP. Utbildningen inkluderar alltså ett brett spektrum av programmeringsspråk till kunskaper i utveckling av responsiv design och mobila webbapplikationer.

Du kommer ha kompetensen att:

  • Arbeta som FrontEnd-utvecklare alternativt webbutvecklare
  • Ansvara för webbutveckling med CSS, HTML och Javascript
  • Arbeta med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet, tillgänglighet och UX
  • Utveckla, anpassa och testa webblösningar för olika webbläsare och plattformar.
  • Arbeta med temautveckling, webbutveckling och PHP-utveckling mot vanliga webbpubliceringssystem som framförallt WordPress
  • Webbutveckling med fokus på olika APIer och ramverk
  • Projektmetodik och arbetsmetodik för webbutvecklare

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Mobila enheter revolutionerar webben och internet – färdigheter i ämnet viktigare än någonsin

Idag är mobilen och plattan en av de första enheterna för att komma i kontakt med ett företag och dess webbplats. I takt med att digitala kanaler ökar och antalet bärbara enheter används mer och mer har företagen insett vikten av att skaffa responsiva och mobilanpassade webbplatser blivit ett måste. Med dagens krav på anpassning till den nya tekniken är efterfrågan på Front End Developers bara större och större.
Behovet av Front End- och webbutvecklare är stort hos såväl webbyråer, kommunikationsbyråer som hos IT-konsulter, men även i många andra branscher.

Möjlighet att arbeta med allt från Front End-utveckling till gränssnittsdesign

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter inom bland annat CSS, Javascript, PHP och verktyg för utformning av grafiska gränssnitt. Du kommer till exempel kunna arbeta som Front End Developer, webbutvecklare, webbprogrammerare och gränssnittsdesigner.