Ledningsgrupp inom YH-utbildning

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med branschen som eftersöker den kompetens utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt ställer på yrkesrollen.

Ledningsgruppen för Front End Developer består av representanter från:

 • Great Works
 • Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Academic Work
 • Chas Visual Management
 • Cloudnine
 • Design Mobile
 • Eniro
 • Litium
 • Locomotiv
 • OS/G
 • WBL
 • W4