Kunskap färdighet kompetens Front End Developer

 Du kommer att kunna arbeta som

  • Front End Developer
  • Webbutvecklare
  • Webbprogrammerare
  • Gränssnittsdesigner

Du kommer att ha kunskaper om

  • HTML och CSS3
  • PHP
  • Javascript
  • Utveckling av webbaserade mobila applikationer
  • CMS såsom WordPress och Drupal
  • Utveckling av kopplingar mot sociala medier
  • API
  • SEO/Sökmotoroptimering
  • Trender inom webbdesing och hur man håller sig uppdaterad
  • UX, usability
  • Beteendevetenskap
  • Kommunikationsteorier
  • Målgruppsanalys och medieval
  • Omvärldsbevakning
  • – Entreprenörskap
  • Yrkesrollens arbetssituation, krav och möjligheter
  • Agila metoder exempelvis Scrum
  • Hur projektarbete planeras, genomförs och följs upp

Du kommer att ha färdigheter i att

  • Utvecklingsarbete med hjälp av CSS, HTML
  • Utvecklingsarbete med Javascript
  • Använda Javascript bibliotek (exempelvis jQuery)
  • Webbutveckling för mobila plattformar
  • Responsive Web Design
  • Utveckla i PHP
  • Databashantering
  • Utveckla och skapa mallar för de vanligaste publiceringssystemen (CMS)
  • Arbeta med de för utbildningen relevanta tekniker som kan komma att utvecklas
  • Validera för SEO och tillgänglighet
  • Utforma grafiska gränssnitt
  • Flödesimplementering för RSS och Sociala Medier
  • Arbete i projektteam
  • Hitta och använda information

Du kommer att ha kompetenser för att

  • Arbeta som FrontEnd-utvecklare alternativt webbutvecklare
  • Ansvara för webbutveckling med CSS, HTML och Javascript
  • Arbeta med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet
  • Utveckla, anpassa och testa webblösnignar för olika webbläsare och plattformar.
  • Arbeta med PHP-programmering i t.ex. WordPress
  • Webbutveckling för sociala medier, kunna integrera med t ex Facebook
  • Arbeta både självständigt och i projektteam