Kunskap färdighet kompetens Front End Developer

 Du kommer att kunna arbeta som

 • Front End Developer
 • Webbutvecklare
 • Webbprogrammerare
 • Gränssnittsdesigner

Du kommer att ha kunskaper om

 • HTML och CSS3
 • PHP
 • Javascript
 • Utveckling av webbaserade mobila applikationer
 • CMS såsom WordPress och Drupal
 • Utveckling av kopplingar mot sociala medier
 • API
 • SEO/Sökmotoroptimering
 • Trender inom webbdesing och hur man håller sig uppdaterad
 • UX, usability
 • Beteendevetenskap
 • Kommunikationsteorier
 • Målgruppsanalys och medieval
 • Omvärldsbevakning
 • – Entreprenörskap
 • Yrkesrollens arbetssituation, krav och möjligheter
 • Agila metoder exempelvis Scrum
 • Hur projektarbete planeras, genomförs och följs upp

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Utvecklingsarbete med hjälp av CSS, HTML
 • Utvecklingsarbete med Javascript
 • Använda Javascript bibliotek (exempelvis jQuery)
 • Webbutveckling för mobila plattformar
 • Responsive Web Design
 • Utveckla i PHP
 • Databashantering
 • Utveckla och skapa mallar för de vanligaste publiceringssystemen (CMS)
 • Arbeta med de för utbildningen relevanta tekniker som kan komma att utvecklas
 • Validera för SEO och tillgänglighet
 • Utforma grafiska gränssnitt
 • Flödesimplementering för RSS och Sociala Medier
 • Arbete i projektteam
 • Hitta och använda information

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Arbeta som FrontEnd-utvecklare alternativt webbutvecklare
 • Ansvara för webbutveckling med CSS, HTML och Javascript
 • Arbeta med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet
 • Utveckla, anpassa och testa webblösnignar för olika webbläsare och plattformar.
 • Arbeta med PHP-programmering i t.ex. WordPress
 • Webbutveckling för sociala medier, kunna integrera med t ex Facebook
 • Arbeta både självständigt och i projektteam