Kunskap färdighet kompetens Front End Developer

 Du kommer att kunna arbeta som

 • Front End Developer
 • Webbutvecklare
 • Webbprogrammerare
 • Gränssnittutvecklare

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Utveckla webbplatser med hjälp av specialiserade kunskaper i HTML och CSS (HTML5/CSS3)
 • Utveckla webbplatser med Javascript och ramverk för Javascript såsom Angular och React
 • Producera webbsajter som fungerar på alla plattformar, browsers. Responsive Webb Design
 • Producera användarvänliga och tillgängliga webbplatser utifrån ett givet grafiskt underlag
 • Arbeta med utveckling innefattande kravspec, lämpliga tekn, genomförande, utvärdering och rapport
 • Kompetens att utveckla mot CMS-verktyg som exempelvis WordPress
 • Resonera kring och välja rätt typ av utvecklingsplattform och/eller CMS utifrån en beställares behov
 • Självständigt ochi grupp använda agila arbetsmetoder för att genomföra projekt från början till slut
 • Hitta och ta till sig ny information och nya tekniker
 • Kompetensutveckla sig själv och göra omvärldsbevakningar inom branschen

Du kommer att ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer i
  yrkesrollen som Front End Developer.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom grafisk design och Back End utveckling.
 •  Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer i yrkesrollen som Front End Developer.

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer i yrkesrollen som Front End Developer.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer i yrkesrollen som Front End Developer.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer i yrkesrollen Front End Developer på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Front End Developer.
 • Övervaka arbete med användargränssnittsorienterad utveckling, utformning och programmering av webbplatser, webbtjänster och applikationer samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen Front End Developer.