Webbutvecklare / Front End inom CMS i Malmö – 2 år

För dig som vill arbeta med responsiv webbutveckling, producera och förvalta webbplatser och utveckla mot Content Management Systems (CMS).

Efterfrågan på webbutvecklare är stort. Digitaliseringen och användandet av mobila plattformar driver på utvecklingen.

Webbutveckling med spetskompetens inom e-handel i Göteborg – 2 år

Utbildning inom webbutveckling och teknik för e-handel och e-handelsplattformar. Morgondagens e-handel med mobila plattformar i en av våra snabbast ökande tillväxtbranscher.

E-handeln har vuxit explosionsartat de senaste åren, men fortfarande finns det många delar inom området med stor utvecklingspotential; bygg, heminredning, leksaker, sport och fritid och apotek.