Planera, producera och genomför utbildningar via digitala kanaler

 

Den digitala utvecklingen påverkar alla. Och den påverkar hur man arbetar med lärande och kompetensutveckling i stora företag och organisationer. E-learning är ett av de vanligaste begreppen som används och det behövs personer som kan planera, producera och genomföra utbildningar via digitala kanaler.

Vill du se den nuvarande klassens filmer om vad man jobbar med? Kolla här:

led-filmer

Filmprojekt: Learning Designer >>

 

En kompetens vi utbildat i 10 år

Kompetensen som efterfrågas av arbetslivet är att man ska kunna skriva manus för e-learningproduktioner, producera rörlig bild, texter, tester, övningar, ljud och bild för webb- och mobilproduktioner. Man ska också kunna projektleda en e-learningproduktion och arbeta i kompetensutvecklingsprocessen. På Medieinstitutet har vi bedrivit den här utbildningen sedan 2006 och den har bytt namn genom åren för att följa branschens utveckling. ”Learning Designer – e-learningspecialist” har tidigare hetat både ”Utbildningsproducent Blended Learning” och ”Pedagogik nya medier”.

Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig:

  • Blended learning – praktiska och teoretiska kunskaper inom vuxnas kompetensutveckling och förutsättningar för detta i företag och organisationer.
  • Producera e-learning – producera kurser i olika författarverktyg för e-lärande. Produktion med i branschen förekommande verktyg (t ex Storyline, Lectorn, Captivate) och i lärplattformar och LMS (t ex Pingpong, Moodle, Netcompetence)
  • Manusproduktion – planera, strukturera och i text producera en e-learningproduktion. Men även för att kunna producera instruktionstexter och korrekta affärsmässiga texter som beställning, kravspecifikation, offert, koncept, avtal.
  • Visuell kommunikation – förståelse för det visuella i e-lärande. Layout, design, formspråk samt formgivning i digitala kanaler.
  • Kompetensutveckling i organisationer – hur kompetensutveckling bedrivs inom företag och organisationer samt förståelse för hur dessa i praktiken är kopplade till företagets ekonomiska mål.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Ett stort behov av kompetens att utbilda med digital teknik

Vi har under åren examinerat ett stort antal personer som nu jobbar hos leverantörer inom e-learning och som jobbar på de företag som beställer e-learning eller har en egen produktionsavdelning. Det nära samarbetet med branschen är en av utbildningens stora styrkor och våra studerande är eftertraktade när det ska nyrekryteras.

Behov av personer med kompetens att utbilda med digital teknik är stort och utbildningsbranschen är en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige idag. Den här utbildningen har tagit fasta på det och erbjuder dessutom dig ett första steg in i arbetslivet.