Kunskap färdighet kompetens Learning Designer

Du kommer kunna arbeta som

 • Learning Designer
 • Utbildningsproducent (Blended Learning)
 • Instructional Designer
 • Projektledare, IT, webb- och multimedia
 • Utbildningsansvarig
 • E-learningspecialist

Du kommer ha kunskaper om

 • Branschspecifika begrepp som blended learning, e-learning, mobile learning, rapid learning
 • Programvara/verktyg för utbildningsproduktion, lärplattformar (LMS) och författarverktyg
 • Konvertering/övergång till mobila format, responsive design
 • Förutsättningar för vuxnas kompetensutveckling kommunikation och lärande
 • Hur effektmål formuleras för en utbildningsinsatts
 • Hur kompetensutveckling i organisationer fungerar
 • Kompetensutvecklingsprocessen, dess koppling till verksamhetsidé och verksamhetsmål.
 • Visuell kommunikation
 • Projektledning
 • Behovsanalys och omvärldsbevakning
 • Kravspecifikation ur beställar- och leverantörsperspektiv
 • Försäljningsprocessen; förhandling, offert och avtal samt säljteknik och presentationsteknik
 • Hur man informerar om och implementerar en kompetensutvecklingsinsats
 • Grundläggande ekonomisk terminologi samt entreprenörskap
 • Avtalsrätt, upphovsrätt, PUL, LOU samt CC-licens
 • Virtuellt klassrum, distanslärande, MOOC
 • Olika LMS

Du kommer ha färdigheter i

 • Arbeta praktiskt med e-learning
 • Arbeta praktiskt med kompetensutvecklingsprocessen
 • Skriva manus och storyboard för e-learning, såväl webb som mobilt format
 • Kunna bildbehandla
 • Kunna skapa enklare produktioner med film-, ljud- och designelement.
 • Genomföra research och faktainsamling från ämnesexperter för att kunna producera manus
 • Definiera målgrupp
 • Konstruera digitala övningar och tester
 • Definiera effektmål för kursproduktion
 • Överföra idé, synops och storyboard till en digital kursmodul
 • Använda verktyg och modeller för praktisk projektledning
 • Räkna fram projekt-, sälj-, och företagsekonomiska kalkyler kring ett e-learning projekt
 • Anpassa olika metoder till inlärningssituation och målgrupp
 • Förstå inköpsprocessen i en organisation /företag
 • Presentera och sälja in idé/projekt/företag såväl skriftligt som muntligt
 • Kommunicera med extern såväl som intern part
 • Producera responsivt för olika plattformar och format

Du kommer ha kompetenser för att

 • Producera e-learningmoduler i några av branschens förekommande författarverktyg för olika
 • Plattformar och format
 • Arbeta som manusproducent för e-lärande i olika plattformar och format (tex mobilt)
 • Producera Blended learning-lösningar med andra ingående delar. (t ex workshopunderlag, diskussionsfrågor, tester, seminarier).
 • Producera rörlig bild för instruktionsändamål och lärandesyfte
 • Projektleda kursproduktioner i företag/organisationer (möjlighet till IPMA-certifiering nivå D).
 • Beställa e-learning/Blended learning av extern leverantör.
 • Arbeta med konkreta säljåtgärder som att tex pitcha en idé / sälja in en kurs.
 • Kunna argumentera med beslutsfattare om olika för och nackdelar avseende såväl inlärningsmetodiker, som ekonomiska faktorer.