Kunskap färdighet kompetens Marketing Automation

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

  1. Marketing Automation Specialist
  2. Marknadsförare
  3. Digital marknadsförare
  4. Digital marknadsföringskonsult
  5. Customer Marketing Specialist
  6. CRM Marketing Specialist

Du kommer ha kunskaper om/i

Kundresan som strategiskt koncept och hur den implementeras i marknadsaktiviteter i omnikanals-miljöer.

Marketing Automation-plattformar/verktyg och deras funktion och hur de fungerar i företagets digitala marknads- och kommunikations-ekologi.

Datas betydelse för en organisations marknadsföring och kommunikation.

Du kommer ha färdigheter i att

Producera dataanalyser och därur föreslå och genomföra omnikanals marknads- och kommunikationsaktiviteter.

Använda köpprocessen, system inom marketing automation och data/CRM-data för att planera och genomföra marknadsföringsinsatser inom Marketing Automation.

Planera och genomföra marknadsföringsinsatser i Sverige/Norden med hänsyn till gällande lagar, regler och ramverk för marknadsföring, kommunikation och datahantering.

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetenser för att

Verka som rådgivare vid inköp av Marketing Automation-plattformar.

Utvärdera en organisations Marketing Automation-insatser och föreslå förändringar.