Kunskap färdighet kompetens Marketing Automation

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

 1. Marknadsförare
 2. Marknadsföringskonsult
 3. Marketing Automation Specialist
 4. CRM Marketing Automation Specialist

Du kommer ha kunskaper

 1. Om olika marknadsförings-/kommunikationskanaler och hur de knyts samman i mediemixen
 2. Om lagar, förordningar och ramverk som styr marknadsföring & intressebaserad marknadsföring i Sverige/Norden
 3. Om outbound/inbound marketing och hur metodiken används inom marketing automation (MA)
 4. I MA och dess roll inom marknadsföring
 5. I vilka verktyg inom MA som är aktuella i Sverige/Norden
 6. I CRM-verktyg och deras uppbyggnad och funktionalitet
 7. I hur man integrerar system inom MA med varandra och kopplar till databaser
 8. I hur innehåll, mediekanal, målgruppsstyrning, timing, flöden och data påverkar marknadsinsatsen inom MA
 9. I digitala kanaler/webbteknik samt hur de påverkar marknadsföringsinsatsen
 10. I webbanalys och hur data/spårning utvecklar och påverkar processen och flödet inom MA
 11. I testning och konverteringsoptimering
 12. I arbetsuppgifter och arbetsmetodiker som krävs för yrkesrollen

Du kommer ha färdigheter i att

 1. Använda köpprocessen, system inom marketing automation (MA) och data/CRM-data för att planera och genomföra marknadsföringsinsatser inom MA
 2. Identiefiera affärsmöjligheter och konveteringshöjande insatser genom MA
 3. Hantera system och verktyg inom MA, t.ex. Salesforce, Marketo, Hubspot, Eloqua, etc.
 4. Hantera och segmentera CRM-data för målgruppsstyrd/intressebaserad marknadsföring
 5. Planera och genomföra marknadsföringinsatser i Sverige/Norden med hänsyn till gällande lagar, regler och ramverk för marknadsföring, kommunikation och datahantering
 6. Sätta upp och genomföra testplaner inom målgruppsstyrd/intressebaserad marknadsföring
 7. Integrerar databaser i olika MA-system
 8. Implementera spårning och tracking i olika system och processer inom MA
 9. Bearbeta information, utföra arbetsuppgifter och kommunicera marknadsinsatser på såväl svenska som engelska med syfte på yrkesrollens krav på global kommunikation.

Du kommer ha kompetenser för att

 1. Välja plattformar och system för implementation av marketing automation (MA) i ett ftg/org marknadsföring och kommunikation
 2. Sätta upp plan och flöde för olika marknadsföringsinsatser med MA
 3. Mappa kundens köpresa med flöde/olika segment för en specifik marknadsföringsinsats med MA
 4. Selektera och tillämpa olika delar av MA, som t.ex. lead management, lead capturing, lead nurturing, cross-sell, up-sell, etc.
 5. Utnyttja olika delar av företagets kompetens för att sätta upp flöden och implementation av MA
 6. Sätta upp spårning, målomvandling, segmentering och attribution i hela marknadsinsatsen inom MA
 7. Genomföra relevanta tester inom flöden, innehåll, målgrupper, datasegment, med mera inom MA
 8. Identifiera vilka marknadsaktiviteter och processer som ger störst effekt på företagets resultat genom automatisering
 9. Kompetensutveckla sig själv och omvärldsbevaka branschen inom marknadsföring då yrkeskompetensen är under ständig utveckling.