Kunskaper färdigheter kompetenser
Marknadskoordinator

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

Marknadskoordinator
Marknadsassistent
Marknadsförare, säljare
Marknadsförare, analytiker
Marknadskommunikatör
Marknadsföringskonsult

Du kommer ha kunskaper om/i

1. Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden  i yrkesrollen som marknadskoordinator.
2. Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom onlinemarknadsföring, digital kommunikation och marknadsstrategi.
3. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.

Du kommer ha färdigheter i att

1. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.

2. Lösa sammansatta problem inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.

3. Kommunicera åtaganden och lösningar gällande planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

1. Självständigt behandla teoretiskt och praktiskt arbete inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som marknadskoordinator.

2. Övervaka arbete inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som marknadskoordinator.