Kunskaper färdigheter kompetenser
Marknadskoordinator

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

 1. Marknadskoordinator
 2. Marknadsassistent
 3. Produktionsledare
 4. Marknadsförare digitala medier

Du kommer ha kunskaper

 1. Om de modeller och verktyg inom marknadsföring/kommunikation som krävs för att marknadsföra ett företag och dess produkter/tjänster
 2. Om de lagar och förordningar som styr marknadsföring och olika mediekanaler
 3. Om olika marknadsföringskanaler och hur det knyts samman i mediemixen
 4. Om marknadsstrategiskt arbete i ett företag och i olika marknadsföringskanaler
 5. I praktisk marknadsföring med tillämpning i aktuella mediekanaler
 6. I praktisk marknadsplanering och dess process i ett företag
 7. I digitala kanaler och webbteknik och hur den påverkar marknadsföring och kommunikation
 8. I produktion och marknadsföring för olika typer av mediekanaler
 9. I varumärkesdriven och prestationsbaserad marknadsföring
 10. I mätbegrepp och terminologi inom marknadsföring och marknadskoordination
 11. I olika mediekanaler och dess egenskaper och funktionalitet
 12. I arbetsuppgifter och arbetsmetodiker som krävs för yrkesrollen

Du kommer ha färdigheter i att

 1. Identifiera kundbehov, genomföra behovsanalys, målgruppsanalys och företags-/konkurrensanalys B2B/B2C
 2. Skapa grafiskt material både för digitalt och tryck enligt grafisk profil och manual med hjälp av Photoshop och Indesign
 3. Publicera på webben via CMS (t.ex. EpiServer/Wordpress)
 4. Planera och genomföra digital marknadsföring utifrån kreativitet och teknik
 5. Planera och genomföra marknadsföring i traditionella kanaler och sammanhang
 6. Hantera planerings- och analysverktyg avseende sälj- och marknadsinsatser
 7. Välja och kommunicera i adekvata kanaler med hänsyn till målgrupp och budskap
 8. Driva inbound och outboud marketing för ett företag
 9. Sätta upp och följa upp en projektbudget
 10. Bedöma relevansen av ett företags marknadsinsatser kopplat till ekonomi, målgrupp, mediekanal och konvertering.
 11. Bearbeta information, utföra arbetsuppgifter och kommunicera marknadsinsatser på såväl svenska som engelska med syfte på yrkesrollens krav på global kommunikation.

Du kommer ha kompetenser för att

 1. Självständigt och i team; planera, genomföra och utvärdera marknads- och säljinsatser
 2. Upphandla och beställa kommunikations- och marknadstjänster, koordinera arbetet konsulter/byråer
 3. Arbeta strategiskt med ett företags mediekanaler
 4. Hantera projekt och produktionsleda marknads- och säljprocesser
 5. Ansvara för marknadskoordination på ett företag eller som konsult med specifika mål och syften för effektiv marknadsföring och kommunikation
 6. Bedriva marknadsinsatser utifrån affärsnytta
 7. Kompetensutveckla sig själv och omvärldsbevaka branschen inom marknadsföring då yrkeskompetensen är under ständig utveckling.