Vi etablerar oss i nya regioner – Skåne/Malmö.

Medieinstitutets studenter är eftertraktade. Vi har under flera år blivit kontaktade av såväl företag som potentiella studenter som undrar om eller när vi finns på andra orter. Vi är där

Idag har vi etablerade kontakter vad avser företag och kompetenser i Malmö, men även Göteborg. Vi bedriver sedan tidigare verksamhet inom uppdragsutbildning för Webbredaktörer både i Malmö och Göteborg.

Vårt mål är att utveckla rätt utbildningar i rätt tid till rätt målgrupp – det har vi gjort sedan 1991.

Vi är helt inriktade på behovsanpassade utbildningar för en framtida arbetsmarknad. Den digitala (r)evolutionen innebär stora förändringar i hur vi arbetar, med vad vi arbetar och vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs. Som student är det inte avgörande vad du kan idag eller ens om två år, utan vilket ”skill-set” du har för att hantera den digitala framtiden. Som företag måste du anpassa dig och utveckla dina medarbetare och växa tillsammans med dem. Vi har samma mål!

Hösten 2017 kan vi presentera följande YH-utbildningar i region Malmö/Skåne: