För dig som vill arbeta med online video

Utbildningen Online Video Producer är framtagen för dig som vill ha specialiserade kunskaper inom produktion av rörlig video och hur man marknadsför dem i digitala mediekanaler.

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Behovet av video och rörligt media är extremt stort, samtidigt som det är brist på utbildade Online Video Producers. De flesta företag i Sverige idag behöver någon form av video och rörligt media. Det innebär både korta så kallade ”teasers” på 15 sek som rullar i Sociala Medier, men även längre reklamfilmer eller utbildningsfilmer som ligger på exempelvis Youtube. Utbildningen kombinerar kurser inom produktionsteknik (både foto, ljud och klippning) med marknadsföring, distribution och konceptutveckling alla med fokus på digitala plattformar.

Vad gör en Online Video Producer?

I dagens mediesamhälle är online video en naturlig del av vår vardag. Vi tittar ständigt på filmer i olika kanaler, format och på olika typer av skärmar. Som Online Video Producer är det ditt arbete att filma och klippa rörlig bild men även kunna marknadsföra video, både via ägda, köpta och förtjänade media. Ditt jobb är att applicera företagets affärer och strategi genom online video och rörligt material.

I utbildningen ingår

• Produktion, inspelning, kamera, ljud och ljus – produktion av rörligt material, fotografisk teknik kombinerat med konstnärlig vision och storytelling.
• Marknadskommunikation och marknadsföring – både i teorin, strategiskt och operativ.
• Online distribution – olika digitala kanaler och plattformar. Ägd, köpt och förtjänad media, sociala medier, trafikströmmar, beteenden online och distributionsstrategier.
• Postproduktion för digitala plattformar – efterbearbetning av digital video, ljud och grafik. Hur man skapar content i rätt format för rätt plattform. Användande av dramaturgiska och tekniska processer inom efterbearbetning.
• Konceptutveckling online video – hur berättar man en historia online för vilken målgrupp. Du lär dig skapa dramaturgi, olika former av berättande, arbetsmetodik. Vilka kanaler, verktyg och metoder används för branded content med mera.

Branschen utvecklas snabbt

Vi konsumerar mer ”rörlig video” än någonsin genom nya distributionsformer. Till exempel Youtube når idag fler tittare i Sverige än någon av de traditionella TV-kanalerna och webb-TV växer med 30 procent om året. Online video och branded content är den snabbast växande reklamkanalen med en fördubbling av intäkterna de senaste 3 åren.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det gör att du får in en fot på företaget och har goda möjligheter till jobb efter examen.

Några av kurserna som ingår är:

Produktion – inspelning, kamera, ljud och ljus
Marknadsföring
Distribution för onlineplattformar
Postproduktion för digitala plattformar
Konceptutveckling och digital content
Projektledning och affärsmannaskap
Kompetensportfölj och entreprenörskap

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.