Online Video Producer – producera och marknadsför online video

Utbildningen för dig som vill jobba med Youtube och andra onlineplattformar. Du lär dig använda rörlig bild och digitala kanaler i syfte att skapa affärer och effektiv distribution.

Utbildningen Online Video Producer ger dig specialiserade kunskaper inom produktion av rörligt material för digitala mediekanaler. Utbildningen kombinerar kurser inom produktion och produktionsteknik med marknadsföring, distribution, konceptutveckling och projektledning – alla med fokus på digitala plattformar.

Då konsumtionen av digitala TV-tjänster är i en stark expansionsfas samtidigt som det är brist på utbildade Online Video Producers är arbetsmarknaden god efter examen.

Vad gör en Online Video Producer?

I dagens mediesamhälle där online video är en del av allas vardag, med allt från mobil till VR-glasögon blir mer och mer rörlig bild producerad direkt för online med  bl.a. mobilen eller olika VR-kameror.

I och med detta har en yrkesroll växt fram som inte bara ska kunna filma och klippa rörlig bild. Det krävs även att man kan marknadsföra online video, både via köpt och förtjänad media.

mDå rörligt blir en större del av företagens kommunikation växer online video in i företagens strategi där rollen som Online Video Producer blir att applicera företagets affärer och strategi genom online video och rörligt material.

I utbildningen ingår

  • Produktion, inspelning, kamera, ljud och ljus – produktion av rörligt material, fotografisk teknik kombinerat med konstnärlig vision, traditionellt filmande såväl som VR/3D.
  • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation och hur detta appliceras i praktiken.
  • Online distribution – olika digitala kanaler, köpt och förtjänad media, sociala medier, trafikströmmar, beteenden online, distributionsstragei, etc.
  • Postproduktion för digitala plattformar – efterbearbetning av digital video, ljud och grafik. Dramaturgiska och tekniska processer inom efterbearbetning.
  • Konceptutveckling online video – storytelling online, skapa och öka dramaturgin, olika former av berättande, arbetsmetodik för yrkesrollen, kanaler verktyg och metoder för branded content, med mera.

Branschen utvecklas snabbt

Youtube når idag fler tittare i Sverige än någon av de traditionella TV-kanalerna och webb-TV växer med 30% om året. Vi konsumerar mer ”TV” än någonsin – men genom nya distributionsformer.

Samtidigt är online video den snabbast växande reklamkanalen med en fördubbling av intäkterna de senaste 3 åren. Viktiga orsaker är ökningen av mobil videokonsumtion, smartTVs, samt spridningen av rörlig bild i sociala medier. IAB (Interactive Advertising Bureau) uppskattar att de sociala medierna till 80% kommer att bestå av video 2019.

Möjligheter att arbeta med allt från youtube till beställningsfilm

Yrkesrollerna inom online video är flera och väldigt varierande. Eftersom området är under så pass stark tillväxt och hela branschen utvecklas så är yrkesrollen dynamisk och under ständig utveckling.

Yrkesrollen är bland annat Online Video Producer, WebbTV-producent, Youtube-producent och Video Content Producer.