Kursplan för Online Video Producer

Övergripande kursplan för Online Video Producer

Kurs Poäng
Distribution för onlineplattformar 30
Examensarbete 20
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Konceptutveckling och digital content 30
Lärande i arbete (LIA) 1 50
Lärande i arbete (LIA) 2 50
Marknadsföring 20
Postproduktion för digitala plattformar 40
Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus 50
Projektledning & Affärsmannaskap 20
TOTALT 320

 

Distribution för onlineplattformar, 30 p

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna använda metoder, verktyg och strategier för att distribuera media på olika onlineplattformar.

Examensarbete, 20 p

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom produktion av onlinevideo genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Konceptutveckling och digital content, 30 p

Kursens syfte är att den studerande utvecklar förmågan att med relevanta metoder utveckla idéer och koncept samt producera content (innehåll) för distribution online

Lärande i arbete (LIA) 1, 50 p

Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen relevanta arbetsuppgifter, så som produktion, efterbearbetning, distribution och marknadsföring.

Lärande i arbete (LIA) 2, 50 p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Online Video Producer

Marknadsföring, 20 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade kunskaper för att i rollen som Online Video Producer arbeta med praktisk marknadsföring inom området onlinevideo.

Postproduktion för digitala plattformar, 40 p

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserad kompetens inom postproduktion/efterbearbetning av onlinevideo, både teoretiskt och praktiskt, med god förståelse för dramaturgiska och tekniska processer.

Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus, 50 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla yrkespraktisk kompetens inom fotografisk teknik, ljud och ljus för onlinevideoproduktion. Den studerande utvecklar kompetens för att planera och genomföra en inspelning samt kombinera tekniskt kunnande med konstnärlig vision.

Projektledning & Affärsmannaskap, 20 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin förmåga att driva projekt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled.