Kursplan för Online Video Producer

Övergripande kursplan för Online Video Producer

Kurs Poäng
Distribution för onlineplattformar 30
Examensarbete 20
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Konceptutveckling och digital content 30
Lärande i arbete (LIA) 1 50
Lärande i arbete (LIA) 2 50
Marknadsföring 20
Postproduktion för digitala plattformar 40
Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus 50
Projektledning & Affärsmannaskap 20
TOTALT 320