Kunskaper färdigheter och kompetenser för Online Video Producer

Du kommer kunna arbeta som

 • Online Video Producer
 • WebbTV-producent
 • Youtube-producent
 • Video Content Producer
 • Producent beställningsfilm, informationsfilm, utbildningsfilm, reklamfilm

Du kommer ha kunskaper

 1. Om de modeller o verktyg inom rörlig, digital marknadsföring, som krävs för att marknadsföra varumärken, beställare och produktioner
 2. Om digital marknadsföring inom rörligt media, med dess plattformar som Youtube, Facebook och Instagram, samt deras funktioner och användbarhet
 3. Om marknadsstrategiskt arbete för digitala marknadsföringskanaler, inkluderat spridning av budskap för olika plattformar
 4. Om storytelling inom digital marknadsföring
 5. I teknisk inspelningsproduktion, såsom foto, ljud och ljus (inkl VR, Virtual Reality)
 6. I teknisk efterbearbetningsproduktion, genom redigeringsprogrammen Avid, Premiere och AE
 7. I mätanalyser och andra verktyg för branschens rapportering, såsom sök (SEM, SEO), display, sociala medier, programmatic buying och webanalys
 8. I varumärken och konceptutveckling inom branded content
 9. I projektledning och affärsmannaskap inom rörligt media för digitala kanaler, liksom pitch och entreprenörskap

Du kommer ha färdigheter i att

 1. Använda för yrkesrollen och branschen relevanta produktionsverktyg, berättarmodeller, analysverktyg och mätmetoder, t.ex. Google Analytics, Premiere, AE, CMS
 2. Kunna utföra, planera och genomföra produktioner av rörligt media för marknadsföring via digitala plattformar, från idé till färdig produkt, utifrån genomförd och välgrundad analys och
  research
 3. Använda sökmotorer, innehålls- och diplaynätverk, samt sociala medier i marknadsföringssyfte
 4. Analysera och identifiera kundbehov och affärsmöjligheter, samt att planera, genomföra och utvärdera presentationer och pitcher av digitala produktioner, med hänsyn till mål, syfte och budskap
 5. Genomföra digitala entreprenöriella Content Brandaffärer inom rörligt media med relevant kanalstrategi för tänkt beställare
 6. Bearbeta och analysera internationella trender och tendenser inom Content Online Marketing, marknadsföring via storytelling på svenska som engelska med syfte på yrkesrollens krav på global kommunikation

Du kommer ha kompetenser för att

 1. Självständigt o i team producera rörlig media, inkl foto, ljus- & ljudsättning från idé till färdig prod (inkl. VR-teknik)
 2. Redigera i ledande program; Adobe Premiere och AE samt fil- och formathantering, webbpublicering, streamingsteknik för olika plattformar.
 3. Ansvara för marknadsföring av varumärken via rörligt media och utveckla mål och syften för kommunikation och publicering av branded content, samt att publicera och konsekvent bibehålla nyhetsbevakningen av rådande trender
 4. Förstå kundbehov/nytta och kunna ge rätt råd för lämpligt val av plattform (t.ex. YouTube, Facebook och Instagram) o maximera användningen av valda marknadsföringsmetod.
 5. Forts utveckla sig själv tekniskt o marknadsföringsmässigt genom omvärldsbevakning inom content marketing-trender o tendenser, i en föränderlig bransch.
 6. Handha affärsmässiga relationer, pitch, införsäljning, identifiera o vidareutveckla synergier/samarbeten genom t ex crossovers i mellan traditionella/nya plattformare