Kunskaper färdigheter och kompetenser för Online Video Producer

Du kommer kunna arbeta som

 • Online Video Producer
 • Webproducent onlinevideo
 • Youtube-producent
 • Video Content Producer
 • Producent beställningsfilm, informationsfilm, utbildningsfilm, reklamfilm

Du kommer ha kunskaper om:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler i yrkesrollen som Online Video Producer.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden så som efterbearbetning, marknadsföring och affärsutveckling.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler i yrkesrollen som Online Video Producer.

Du kommer ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler i yrkesrollen som Online Video Produce
 • Lösa sammansatta problem inom produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler i yrkesrollen som Online Video Produce
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler i yrkesrollen som Online Video Producer på såväl svenska som ytterligare ett språ

Du kommer ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk produktion av rörligt innehåll för digitala mediekanaler på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Online Video Producer
 • Övervaka produktionsprocessen av rörligt innehåll för digitala mediekanaler samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Online Video Producer.