Arbetsprov och behörighet till utbildningen

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Arbetsprov (se nedan)
 • Ditt CV
 • Slutbetyg från gymnasium
 • Personligt brev
  (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot)
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

 

Arbetsprov för Malmö

Välj ut en digital marknadssatsning som gjorts på Internet som du anser är lyckad. Berätta om marknadssatsningen och motivera varför du anser att den var lyckad.
Omfång ca 1 A4-sida.

Arbetsprov för Stockholm

Besvara de tre frågeställningarna som utgör arbetsprovet för utbildningen Onlinemarknadsförare. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.
Ladda ner arbetsprovet här >>

 

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Särskild behörighet för Malmö

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Ett års arbetslivserfarenhet på heltid.

Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser
och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst ett år heltid. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Särskild behörighet för Stockholm

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.