Kursplan för Professional Video Editor

Övergripande kursplan för Redigerare

Kurs Poäng
Digital bildbehandling 10
Digital effekt och grafisk animation 20
Dramaturgi / Storytelling 30
Examensarbete 20
Format, kamerateknik och distribution för olika plattformar
25
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Ljud 20
Lärande i arbete 1 40
Lärande i arbete 2 70
Projekthantering 10
Videoredigering 45
TOTALT 300

 

Digital bildbehandling, 10 p

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper för att med relevant programvara färghantera video och bild både tekniskt och estetiskt i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Digital effekt och grafisk animation, 20 p

Kursen ger kunskaper om de arbetsmetoder, verktyg, tekniker och programvaror som används för att arbeta med grafisk animation och specialeffekter.

Dramaturgi/Storytelling, 30 p

Kursen ger kunskaper om bildkomposition, berättarmetoder, gestaltning och tempo samt kunskaper i dramaturgi för storytelling inom de vanligaste genrerna

Examensarbete, 20 p

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom postproduktion och efterbearbetning genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Format, kamerateknik och distribution för olika plattformar, 25 p

Målet med kursen är att den studerande utvecklar färdigheter i filhantering, formathantering, kamerahantering och distributionslösningar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Ljud, 20 p

Kursen ger kompetens för att hantera alla typer av ljud, musik och effekter i efterbearbetningsprocessen.

Lärande i arbete 1, 40 p

Kursen ger kompetens för att med handledarstöd eller visst handledarstöd arbeta med postproduktion

Lärande i arbete 2, 70 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens kompetens inom postproduktion och efterbearbetning.

Projekthantering, 10 p

Kursen ger kompetens för att hantera och organisera processerna i ett efterbearbetningsflöde inklusive rollen som digital intake technican (DIT).

Videoredigering, 45 p

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att berättarmässigt hantera klippning av rörlig video med förståelse för helhet och detaljer.