Kursplan för Redigerare

Övergripande kursplan för Redigerare

Kurs Poäng
Digital bildbehandling 10
Digital effekt och grafisk animation 20
Dramaturgi / Storytelling 30
Examensarbete 20
Format, kamerateknik och distribution för olika
plattformar
25
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Ljud 20
Lärande i arbete 1 40
Lärande i arbete 2 70
Projekthantering 10
Videoredigering 45
 

TOTALT

300