Ledningsgrupp inom YH-utbildning

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med branschen som eftersöker den kompetens utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt ställer på yrkesrollen.

Ledningsgruppen för Redigerare består av representanter från:

 • Adobe Systems Nordic AB
 • ART89 Television
 • Comunicado
 • Dean Productions AB
 • Frost VFX AB
 • Hoochie Coochie
 • Mastiff
 • Micke och David AB
 • MTG
 • Ulf Hansson Mediaproduktion AB
 • UR
 • Utopia People / FrilansAgenturen SWE AB