Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Redigerare
 • Mediehanterare
 • Dramaturg
 • Grafiker och animatör
 • Ljudläggare och ljussättare
 • Onlineredigerare

Du kommer ha kunskaper om

 • sambandet och interaktionen mellan webb, TV, mobil och övriga media
 • grafik, animering, film och ljud som används för åskådliggörande av information, reklam, nyheter, nöje mm.
 • dramaturgi i syfte i att berätta en historia ur olika perspektiv
 • mediehantering för att som videoredigerare kunna hantera olika projekt för en eller flera plattformar.
 • produktionsprocessen, från idé till utsändning/streaming.

Du kommer ha färdigheter i att

 • yrkesmässigt hantera det dramaturgiska berättandet med hjälp av bild och ljud
 • effektivt efterbearbeta filmat-, grafiskt- och ljudmaterial
 • hantera de i branschen vanligast förekommande program/verktyg så som
  • professionellt redigera video
  • hantera bildbehandlingsprogram
  • hantera animationsprogram
  • hantera efterbearbetningsprogram
  • hantera ljudredigeringsprogram
  • hantera masteringprogram
 • jobba med olika typer av hårdvarulösningar t. ex. datorer, hårdvaru-acceleratorer, kopplingsbryggor, mixerbord samt övrig kringutrustning.
 • Arbeta med bild- och ljudmaterial avsett för flera plattformar (webb, TV, mobil mm) och anpassa materialet för respektive slutdestination.

Du kommer ha kompetenser för att

 • självständigt genomföra professionella produktioner för sändning på tv, webb, mobil mm.
 • ansvara för att det slutgiltiga materialet håller den standard och kvalité som slutkund kräver i sina specifikationer gällande ljud- och bildkvalité, längd på klipp/program och innehåll.
 • ansvara för hela efterbearbetningsprocessen med insamling av olika typer av media (film, ljud, grafik) i olika, ibland interfererande format, och konvertering till, för projektet, lämpligt format.
 • arbeta i redigeringsprocessen med; intankning, mediehantering, projektstruktur, logistik, historieuppbyggnad, effektläggning, färgkorrigering, ljudläggning, mastering, transkodering, leverans.
 • bedriva egen verksamhet som frilans och utföra beställningsuppdrag för kunds räkning.
 • göra egna presentationer av projektidéer för potentiella uppdragsgivare.