Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Professional Video Editor
 • Efterbearbetningsspecialist
 • Redigerare
 • Grafiker och animatör
 • Colorist
 • Ihopsättare / Digital Intake Technican (DIT)

Du kommer ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk efterbearbetning av ljud och rörlig video för olika mediekanaler i yrkesrollen Professional Video Editor.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom produktion, inspelning och projektkoordination av projekt och produktioner inom rörlig bild.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk efterbearbetning av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom efterbearbetning av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler i yrkesrollen som Professional Video Editor.
 • Lösa sammansatta problem inom efterbearbetning av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler i yrkesrollen som Professional Video Editor
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande efterbearbetning av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler i yrkesrollen Professional Video Editor på såväl svenska som i förekommande fall på engelska.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk efterbearbetning av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Professional Video Editor.
 • Övervaka efterbearbetningsprocessen av ljud och rörlig bild för olika mediekanaler samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen Professional Video Editor..