Systemutveckling och programmering för Microsoft SharePoint

Startar ej hösten 2017

För dig som vill arbeta med programmering och utveckling av innehåll för SharePoint; en av de största webbplattformerna i världen

Idag är Microsoft SharePoint en av världens mest använda plattformer för hantering av innehåll på webb och intranät. Som SharePoint-utvecklare kommer du lära dig allt från programutveckling till hur du skapar molnbaserade lösningar. Utbildningen erbjuder dessutom dig som student ett första steg in i arbetslivet.

En utbildning som erbjuder bred kompetens i plattformen SharePoint

Utöver en grundläggande kurs, som blir din första kontakt med utvecklingsplattformen SharePoint, kommer du att ha möjligheten att studera allt från nätverk och datakommunikation till programmering och projektmetodik. Du kommer dessutom att lära dig:

  • Visual Studio som utvecklingsverktyg
  • Strukturerad programmering och programmering mot databaser
  • Windows Server 2012
  • Web Application i SharePoint
  • Team Sites; Blog, Wiki, Meeting- och Document workspaces, Web Part Page och Basic Page
  • Vilka API:er, tjänster och objektmodeller som finns tillgängliga för utveckling i SharePoint
  • Utvecklingsverktygen SharePoint Designer och Expression Blend
  • Office Server-Side Services, inklusive Word Services, Excel Services, Access Services och Visio Services
  • Projektmetodiken Scrum
  • Molnbaserade plattformar som SharePoint Online och Windows Azure

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Personer med gedigen kunskap i SharePoint hett efterfrågade på arbetsmarknaden

Idag är Microsoft SharePoint en av världens mest använda plattformer för hantering av innehåll på webb och intranät och plattformen fortsätter ständigt att växa. Detta innebär att företagen är i allt större behov av kompetent personal som kan hantera plattformen SharePoint och de ständigt växande informationsflödena.

Du som läser utbildningen kan räkna med ett stort intresse från attraktiva arbetsgivare. Utbildningen ställer krav på dig som student men i gengäld kommer din spetskompetens att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Möjlighet att jobba med allt från programutveckling till projektadministration

Efter utbildningen kommer du ha en bred kompetens inom webbutveckling med SharePoint som utvecklingsverktyg. Du kommer till exempel kunna arbeta som SharePoint-konsult, SharePoint-utvecklare, Webbutvecklare, Programutvecklare, Projektadministratör och Applikationsutvecklare.