Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • SharePoint-utvecklare
 • SharePoint-konsult
 • Webbutvecklare
 • Programutvecklare

Du kommer ha kunskaper om

 • Visual Studio som utvecklingsverktyg
 • Strukturerad programmering i språket C#
 • Programmering mot databas med hjälp av ADO.NET
 • Windows Server 2012 samt grunderna i Active Directory / DNS
 • Web Application med top-level Sites Collection i SharePoint 2010
 • Team Sites, Blog, Wiki, Meeting- och Document workspaces, Web Part Page och Basic Page
 • Web Parts (Agave)
 • Arkitekturen i SharePoint
 • Vilka API:er, tjänster och objektmodeller som finns tillgängliga för utveckling i SharePoint
 • Utvecklingsverktygen SharePoint Designer och Expression Blend
 • Programmeringsspråken HTML, CSS, Java Script, C# samt ramverket .NET
 • Webbtjänster inklusive ASP.NET, REST och WCF
 • Office Server-Side Services, inklusive Word Services, Excel Services, Access Services och Visio Services
 • Projektmetodiken Scrum
 • Molnbaserade plattformar som SharePoint Online och Windows Azure.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Använda Visual Studio 2010 för utveckling av C#-applikationer
 • Programmera mot SQL-databaser
 • Göra objektorienterad analys och design
 • Använda sök- och sorteringsalgoritmer
 • Bygga Web Parts (Agave) med kopplingar till externa datakällor
 • Bygga säkra applikationer i SharePoint 2010/2013 plattformen
 • Ändra utseende på siter, lägga till webbdelssidor och multimedia, konfigurera sökfunktion, skapa listor och bibliotek. (webbaserad utveckling i SharePoint)
 • Använda Verktyget SharePoint Designer för webbutveckling
 • Använda verktyget Visual Studio för applikationsutveckling
 • Programmera mot objekt som Server-Side Model och Client Object Model
 • Utveckla och anpassa webbtjänster som ASP.NET, WCF, REST och AZURE Services
 • Utveckla mot externa applikationer och databaser genom BCS och service-orienterade tillämpningar
 • Använda projektmetoden Scrum vid projektstyrning
 • Arbeta med modellering, design och testning av programvara

Du kommer ha kompetenser för att

 • Installera och administrera en Windows SharePoint Server
 • Självständigt administrera samt konfigurera olika typer av befintliga webmallar
 • Skapa, administrera samt konfigurera Web Parts (Agave)
 • Utveckla och installera Web Parts (Agave) med externa kopplingar
 • Bygga säkra applikationer i SharePoint 2010/2013
 • Arbeta som konsult för webbportaler med SharePoint som verktyg.
 • Arbeta med design- och webbutveckling med specialisering mot SharePoint
 • Arbeta som systemutvecklare med specialisering mot applikationsutveckling på SharePoint.
 • Utveckla och implementera SharePoint-lösningar som integrerar med externa verksamhetssystem.
 • Utveckla och implementera molnbaserade SharePoint-lösningar
 • Arbeta i team som styrs med projektmetodik för programvaruutveckling