Kursplan för TV-produktionsspecialist

Övergripande kursplan

Kurs Poäng
Beställningsfilm / Reklam 30
Drama 30
Examensarbete 25
Fotografi och Kamerateknik 20
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Ljud 10
Ljussättning 10
Lärande i arbete (LIA) 1 75
Lärande i arbete (LIA) 2 75
Nyhetsjournalistik 20
Postproduktion och redigering 25
Produktion av content för onlinekanaler 45
Projektledning 20
Reality 30
Studio 25
TOTALT 450

 

Beställningsfilm/Reklam, 30 p

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserad yrkespraktisk kompetens inom kommersiell produktion oavsett genre, exempelvis beställningsfilm, reklamfilm, informationsfilm eller utbildningsfilm.

Drama, 30 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla yrkespraktisk kompetens inom genren drama för att självständigt och i team kunna planera och genomföra en dramaproduktion såväl dokumentärt som fiktivt.

Examensarbete, 25 p

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom TV-produktion genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Fotografi och Kamerateknik, 20 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom fotografi för rörlig bild i olika genrer samt ha förmåga att kombinera tekniskt och konstnärligt kunnande.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen

Ljud, 10 p

Syftet är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom praktisk ljudupptagning och efterbearbetning av ljud och musik

Ljussättning, 10 p

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserad yrkespraktisk kompetens för att planera och genomföra ljussättning för rörlig bild utifrån estetisk, genremässig och teknisk standard.

Lärande i arbete 1, 75 p

Kursen ger kunskaper om yrkesrollen och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med TV-produktion. Studenten får kunskaper om närliggande yrkesrollers arbete och ansvarsområden.

Lärande i arbete 2, 75 p

Kursens syfte är att förbereda den studerande för ett självständigt utövande i rollen som TV-produktionsspecialist. Målet är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom TV-produktion.

Nyhetsjournalistik, 20 p

Den studerande får grundläggande och fördjupade färdigheter för att arbeta med nyhetsjournalistik, research och inslagsproduktion i rollen som TV-produktionsspecialist.

Postproduktion och redigering, 25 p

Kursens syfte är att förbereda den studerande för att självständigt och i team planera och utföra postproduktion/efterbearbetning av TV-produktioner i olika genrer.

Produktion av content för onlinekanaler, 45 p

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade färdigheter i att genomföra och utveckla idéer i projektform och producera content som en del av en digital strategi

Projektledning, 20 p

Kursens syfte är att förbereda den studerande för att självständigt planera och driva ett eller flera projekt parallellt, med förståelse för grupprocesser och ledarskap.

Reality, 30 p

Kursens syfte är att förbereda den studerande för att i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist kunna planera och genomföra produktioner inom genren reality.

Studio, 25 p

Kursens syfte är att den ge den studerande specialiserade kunskaper inom den teknik, det arbetsflöde och den dramaturgi som används för produktioner i studio i rollen som TV-produktionsspecialist