Kursplan för TV-produktionsspecialist

Övergripande kursplan för TV-produktion

Kurs Poäng
Beställningsfilm / Reklam 30
Drama 30
Examensarbete 25
Fotografi och Kamerateknik 20
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
Ljud 10
Ljussättning 10
Lärande i arbete (LIA) 1 75
Lärande i arbete (LIA) 2 75
Nyhetsjournalistik 20
Postproduktion och redigering 25
Produktion av content för onlinekanaler 45
Projektledning 20
Reality 30
Studio 25
TOTALT 450