Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som:

 • TV-produktionsspecialist
 • TV-producent / Projektledare inom TV
 • Producent och projektledare för Webb-TV
 • Fotograf, ljudtekniker, ljussättare
 • Inslagsproducent och redaktör
 • Efterbearbetningsproducent/redigerare

Du kommer ha kunskaper om:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk branschspecifik utveckling, teknik och produktion av
  rörligt media i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes – och kompetensområden såsom redigering, projektledning och marknadsföring / införsäljning.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk branschspecifik utveckling, teknik och produktion av rörligt media i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist.

Du kommer ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom branschspecifik utveckling, teknik och produktion av rörligt media i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist.
 • Lösa sammansatta problem inom branschspecifik utveckling, teknik och produktion av rörligt media i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande branschspecifik utveckling, teknik och produktion av rörligt media i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist på såväl svenska som engelska

Du kommer ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk branschspecifik utveckling – tekniskt arbete och produktionsarbete inom rörlig media på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som TV-produktionsspecialist.
 • Övervaka branschspecifik utvecklings- tekniskt- och produktionsarbete inom rörlig media samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som TV-produktionsspecialist.