Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Teknisk produktionsledare inom TV-produktion
 • Projektledare inom TV branschen
 • Fotograf, ljudtekniker, ljussättare samt videoredigerare
 • Produktionsassistent, film, TV
 • Producentskap med digital mediestrategi

Du kommer ha kunskaper om

 • Ansvars och yrkesroller inom TV och medieindustrin
 • Branschstruktur, -utveckling och -horganisation, aktörer, intressenter, samarbeten, avtalsformer, team och processer i TV och mediebranschen
 • Produktionsprocessen, från idé till utsändning oavsett plattform.
 • Projektledning och producent skap
 • Teknik, digital och analog, vare sig det gäller kamera, ljud, ljus eller redigering.
 • Digitalt FlowWork och formathantering genom hela produktionsprocessen.
 • Budgetarbete i olika produktioner
 • Genrer, format
 • Teknikupphandling
 • Avtal, kontrakt, lagar och mediejuridik
 • Content marketing
 • Affärsprocessen, införsäljning, pitch och leverans
 • Onlinekanaler
 • Format och idéutveckling
 • Entreprenörskap
 • Produktplacering och sponsring
 • Casting
 • Research
 • Inslag och reportage
 • Medieteori och TV/Film historia
 • Manus, dramaturgi och scenografi
 • Programvaror för videoredigering och postproduktion
 • Format och mediehantering
 • TV-journalistik
 • Studioarbete

Du kommer ha färdigheter i

 • projektleda av olika tv-produktioner oavsett medieplattform eller storlek
 • arbeta med digitala marknadsprojekt
 • praktiskt genomföra TV-produktion inom olika genrer
 • genomföra flerkameraproduktion i studioproduktion
 • arbeta med kamera och teknik i manusbunden form
 • tillämpa rätt ljussättning för olika genrer och arbeta med hög elsäkerhet
 • teknisk och konstnärligt praktisera ljudupptagning och ljussättning
 • dramaturgiskt och teknisk arbeta inom redigering och postproduktion
 • lösa tekniska problem i efterbearbetning samt utarbeta strukturer i Digital FlowWork
 • arbeta med branschens produktionsvillkor inom Online-TV-produktion och webbTV
 • arbeta med tekniskt med streamingproduktion
 • producera digital TV-produktion
 • utföra animation av video och grafik
 • arbeta med regi eller skådespelare i manus bunden dramaproduktion
 • kunna skriva journalistiska och publicistiska texter i nyhetsproduktion
 • producera redaktionella professionella manus i realityproduktion

Du kommer ha kompetenser för att

 • – kunna arbeta som TV Produktionsspecialist
 • självständigt och i professionella team, med betydande kreativt produktionsansvar, kunna arbeta under de förutsättningar som en tv-produktion oavsett storlek innebär.
 • fungera som ansvarig i att handha rätt; teknikutrustning, innehåll med manus, journalistik, redaktionella kunskaper, inspelningsorganisation och administration och efterbearbetning med kundrapportering och avslut.
 • kunna använda sig av den efterfrågade multikompetenserna i olika roller över tiden under produktioner som t ex:
  • Produktionsledare
  • Inspelningsledare
  • FAD (First Assistent Director)
  • Fotograf
  • Ljudtekniker
  • Digital producent
  • Ljussättare
  • Bildproducent
  • Scripta
  • TOM
  • Bing
  • Researcher
  • Inslagsproducent
  • Reporter
  • Redigerare
  • Efterbearbetnings producent
  • Redaktör
  • Castare
  • Manusförfattare
  • Scenograf
  • Studioman
  • Regissör
  • Produktionsassistent
  • med tiden kunna utvecklas till och arbeta som TV-producent