E-learningspecialist – producera för digitalt lärande

Lär dig planera, producera och genomföra utbildningar via digitala kanaler

Företags behov av personer med kompetens att utbilda med digital teknik är stort och utbildningsbranschen är en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige idag. Den här utbildningen har tagit fasta på det och erbjuder dessutom dig ett första steg in i arbetslivet.

Lär dig allt om digitalt lärande

De olika utbildningsredskap som används i digitalt lärande utgör den mix som kallas för Blended Learning och på utbildningen Utbildningsproducent Blended Learning kommer du utbildas för att arbeta som framtidens producent. Grundfokus ligger på att lära ut hur du planerar, utvecklar och genomför flexibla utbildningar via digitala kanaler.

Under utbildningen får du kombinera olika författarverktyg, programvaror med kunskap i gamefication, rapid learning samt kompetensutveckling med seminarier ”in real life”. Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig:

  • Manusproduktion – Ger dig kunskaper och färdigheter att planera, strukturera och genomföra en flexibel utbildningsproduktion.
  • Producera flexibla utbildningar – Detta innefattar allt från trycksaksproduktion till författarverktyg, bildbehandling och redigering av digitalvideo.
  • Projektledning och affärsmannaskap – Lär dig leda projekt från uppdragsavtal till leverans och slutrapportering samt att driva flera uppgifter parallellt i projektform. Du kommer även att lära dig pitcha och affärsmässigt sälja en idé.
  • Kompetensutveckling i organisationer – Ger dig kunskaper om hur kompetensutveckling bedrivs inom företag och organisationer samt hur kompetensutvecklingen är kopplad till företagets ekonomiska mål.
  • Vuxnas lärande – Du lär dig att producera flexibla utbildningar mot företag och organisationer med den enskilde vuxna kursdeltagaren i focus.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

En av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige

Varje år går ca 5 miljoner svenskar någon form av kurs eller utbildning.
Vårt sätt att lära och utbilda har förändrats drastiskt de senaste tio åren. Nya metoder och kanaler för e-lärande har utvecklats och utbildningsbranschen är idag en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige.

Allt fler företag och organisationer utbildar idag med ny digital teknik. Man kommunicerar, utbildar och mäter kompetens via webbaserade lärportaler. Kunskap sprids via digitala kanaler, data- och TV-spel, appar och självklart också via webbplatser med bloggar, forum och via sociala medier. Föreläsningssalen är inte längre den självklara plattformen för lärande.

Möjlighet att jobba med allt från Utbildningsproduktion till Utbildningsledning

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta som Projektledare/Utbildningsledare, Manusproducent och Utbildningsproducent.