Ledningsgrupp inom YH-utbildning

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med branschen som eftersöker den kompetens utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt ställer på yrkesrollen.

Ledningsgruppen för Utbildningsproducent Blended Learning består av representanter från:

 • Vascaia utveckling AB
 • SOS Alarm Sverige AB
 • Promise (Producenter av interaktiva medier Sverige)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
 • Unionen
 • Ambient Media
 • Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag AB
 • Swedish Learning Association
 • Prevent-arbetsmiljö
 • Axfood AB
 • Billerud
 • Aurora Innovation AB
 • Xtractor AB
 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Learnways
 • Swedbank
 • Utbildningsradion