Kunskap färdighet kompetens Utbildningsproducent Blended Learning

Du kommer kunna arbeta som

 • Utbildningsproducent
 • Manusproducent e-learning
 • E-learningsansvarig
 • Kursproducent/Kursansvarig
 • Projektledare e-learning

Du kommer ha kunskaper om

 • Branschspecifikt begrepp som Blended Learning, e-learning, mobile learning
 • Programvara/verktyg för utbildningsproduktion, lärplattformar (LMS) och författarverktyg
 • Konvertering/övergång till mobila format
 • Förutsättningarna för vuxnas kompetensutveckling, kommunikation och lärande
 • Hur kunskapsmål och effektmål formuleras
 • Hur kompetensutveckling i företag/organisationer fungerar
 • Kompetensutvecklingsprocess, dess koppling till verksamhetsidé och verksamhetsmål
 • Visuell kommunikation och användbarhet
 • Projektledning
 • Metodik i behovsanalys
 • Metodik för omvärdsbevakning
 • Kravspecifikation ur såväl beställar- som leverantörsperspektiv
 • Försäljningsprocessen; förhandling, offert och avtal samt säljteknik och presentationsteknik
 • Hur man informerar om och implementerar en kompetensutvecklingssinsats på företag
 • Grundläggande ekonomisk terminologi
 • Avtalsrätt, upphovsrätt, personuppgiftlagen och lagen om offentlig upphandling
 • Administration i ett LMS

Du kommer ha färdigheter i

 • Arbeta praktiskt med e-learning
 • Arbeta praktiskt med kompetensutvecklingsprocessen
 • Skriva manus och storyboard för e-learning, såväl webb som mobilt format
 • Kunna bildbehandla
 • Kunna skapa enklare produktioner med film-, ljud- och designelement
 • Genomföra research och faktainsamling från ämnesexperter för att kunna producera manus
 • Definiera målgrupp
 • Konstruera digitala övningar och tester
 • Definiera kunskap- och effektmål för kursproduktion
 • Överföra idé, synops och storyboard till en digital kursmodul
 • Använda verktyg och modeller för praktisk projektledning
 • Räkna fram projekt-, sälj-, och företagsekonomiska kalkyler kring ett e-learning projekt
 • Anpassa olika metoder till inlärningssituation och lärstilar
 • Förstå inköpsprocessen i en organisation/företag
 • Presentera och sälja in idé/projekt/företag såväl skriftligt som muntligt
 • Kommunicera med extern såväl som intern part
 • Producera för olika plattformar och format

Du kommer ha kompetenser för att

 • Producera e-learningmoduler i några av branschens vanligaste författarverktyg för olika plattformar och format
 • Arbeta som manusproducent för e-learning i olika plattformar och format (tex mobilt)
 • Producera Blended Learning-lösningar med andra ingående delar.
  (t ex workshopunderlag, diskussionsfrågor, tester, seminarier)
 • Projektleda kursproduktioner i företag/organisationer
  (möjlighet till IPMA-certifiering nivå D)
 • Beställa e-learning/Blended learning av extern leverantör
 • Arbeta med konkreta säljåtgärder som att tex pitcha en idé / sälja in en kurs
 • Informera om, utbilda i hantering av och administrera webbkurser i LMS