Vi har under helgen och måndag-tisdag nåtts av anklagelser om att miljön är sexistisk och kränkande vid de TV-relaterade utbildningarna i Stockholm. Det gäller alltså utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer.

Vi ser oerhört allvarligt på detta då det strider mot vår värdegrund. Ingen ska uppleva att de utsätts för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning.

Det har funnits ett ärende med sexuella trakasserier studenter emellan som skedde utanför skoltid och som utreddes enligt lagar och regler under våren i samråd med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Vi är otroligt stolta över all den kvinnliga kompetens som vi har försett arbetslivet med genom åren.

Vi har tillsatt en utredning bestående av Erik Bodén (VD), Maria Olin (rektor), Ann-Christine Edgren (TV-producent) och studeranderepresentanter från de innevarande klasserna för att få klarhet i vad som har hänt.

Vi har nu öppnat en mejlbox där vi tar emot anmälningar och uppmanar alla som anser sig ha blivit kränkta och utsatta för sexistisk och kränkande behandling att höra av er med det ni varit med om. Vi kommer att utreda alla konkreta anmälningar och utlovar självfallet sekretess. Ingen ska uppleva att de utsätts för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning.

anmalan@medieinstitutet.se

Erik Bodénerik@medieinstitutet.se, 08-442 95 13
Maria Olinmaria@medieinstitutet.se, 08-442 95 17

Vi har tagit hjälp av extern kraft och det går även bra att mejla till:
annchristine.edgren@telia.com