Internutredningen avseende anklagelser om sexistisk och kränkande miljö vid Medieinstitutet är nu genomförd. Utredningen bekräftar bilden av ett olämpligt beteende och machokultur vid TV-utbildningarna. Detta är helt oacceptabelt och strider mot skolans värdegrund. Det finns dock inga misstankar om övergrepp eller andra spår av brottsliga handlingar.

Anklagelserna avser endast YH-utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer och berör en extern konsult/lärare samt en anställd utbildningsledare. Vi valde att omgående avsluta samarbetet med den externa läraren och utbildningsledaren är fortsatt avstängd.

Trots att anklagelserna varit isolerade till två personer med koppling till de TV-relaterade utbildningarna, genomför vi nu en extern, oberoende granskning av hela företaget, inklusive vår personal och vår företagskultur. I denna vecka påbörjas genomlysningen som alltså genomförs av en extern aktör. Parallellt planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

Vi har vidare anlitat ett externt företag som bistår med professionella stödsamtal för de studenter som önskar.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning. Att våra studerande trivs och känner att de vistas i en trygg och god arbetsmiljö är vår absolut viktigaste prioritering.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD, på erik@medieinstitutet.se