Som tidigare kommunicerats har vår internutredning visat på ett olämpligt beteende och machokultur hos två personer med koppling till de TV-relaterade utbildningarna, en extern lärare/konsult och en anställd utbildningsledare. Ingen av dessa finns längre kvar på skolan.

Nu tar vi nästa steg och genomför en extern, oberoende granskning. Make Equal, som är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter, har fått uppdraget att granska hela företaget, inklusive vår personal och vår företagskultur. Syftet är att ta reda på om det finns problem i organisationen som vi förbisett. Inom ramen för granskningen kommer även studenternas upplevelser kartläggas.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD, på erik@medieinstitutet.se