Medieinstitutet anlitar Make Equal, lösningsfokuserade jämlikhetsexperter, för att genomföra en extern, oberoende granskning av hela organisationen, vår kultur och om det finns upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer i verksamheten. Syftet är att ta reda på om det finns problem i organisationen som vi förbisett. Inom ramen för granskningen kommer även studenternas upplevelser kartläggas. Arbetet beräknas vara klart före jul. Parallellt planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning.