Medieinstitutet har, som vi tidigare berättat, anlitat jämlikhetsexperterna Make Equal för att genomföra en extern, oberoende granskning av vår organisation. Informationsinsamlingen, där även studenternas upplevelser kartlagts, är nu klar. Detta kommer att sammanställas av Make Equal och mynnar ut i en rapport som kommer att levereras till oss i början av år 2018. Vi räknar med att kunna presentera resultatet under andra halvan av januari. Parallellt med detta planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

All information kring detta hittar du på http://medieinstitutet.se/utredning/