Emma Storbacka om framtidens marknadsföring

Marketing Automation är framtiden inom marknadsföring och något alla måste förhålla sig till oavsett om man vill eller inte. Emma Storbacka, Country Manager på Avaus hjälper oss att reda ut begreppen.

Vad är marketing automation eller datadriven marknadsföring om man hellre vill?

– Det är ett redskap för att göra marknadsföringen bättre och framför allt mer relevant för enskilda personer. Istället för att trycka ut informationen till alla (även kallat push) identifierar man vad kunderna vill ha och erbjuder det (pull), säger Emma Storbacka, Country Manager på Avaus.

Man använder alltså en teknologi för att samla in kunddata, analysera den och därefter kunna rikta marknadsföringsinsatserna bättre än tidigare.

Medieinstitutet är ju den första utbildningsanordnaren i Europa som kan erbjuda en utbildning i Marketing Automation. Vilka egenskaper tycker du är viktig att ha för att bäst ta till sig utbildningen?

– Man ska ha en förståelse för, och vara intresserad av, marknadsföring teknik och data. Att vara nyfiken på utveckling är också viktigt. Det är ju en relativt ny bransch vilket innebär att ens kunskaper snabbt blir förlegade och utan nyfikenhet på utvecklingen kommer det bli svårt att lyckas.

Hur ser arbetsmarknaden ut för de som väljer att plugga Marketing Automation på Medieinstitutet?

– Möjligheterna att skaffa jobb är mycket mycket stora. Dels för att det är en marknad som växer explosionsartat och dels för att det fortfarande är få personer som behärskar detta, säger Emma Storbacka. Vill man arbeta med datadriven eller modern marknadsföring är det den här typen av utbildning man skall söka sig till.

————————————————

Avaus en av de ledande specialisterna på Marketing Automation i Norden. Väljer du att plugga på Medieinstitutet är det inte omöjligt att du kommer att göra din praktik hos dem.