Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Webbanalytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-konsult
 • Kampanjanalytiker
 • Marknadsförare, analytiker

Du kommer ha kunskaper om

 1. Om den digitala/datadrivna organisationen
 2. Om digitala marknadsföringskanaler – funktion/relevans/prioritering/terminologi
 3. Om statistisk & statistiska begrepp. Bedöma säkerhet & felmarginaler i testresultat
 4. Om ekonomiska begrepp, lönsamhetsmått, produktmarginal, mm
 5. I multikanalsbeteenden – besöksbeteende & trafikströmmar över flera kanaler och dess betydelse i marknadsföringsmixen
 6. I verktyg & tekniker för att spåra & segmentera besökarbeteenden & trafikströmmar.
 7. I begrepp & terminologi – RPC, CTR, CPT, CPL, konverteringsgrad, bounce rate, etc.
 8. I relevanta mål, nyckeltal & KPIer
 9. I konvertering/konverteringsoptimering
 10. I webbteknik, teknisk kunskap, som t.ex. HTML, Javascript, cookies, DOM//BOM, etc.
 11. I tekniker för att mäta effekter av marknadsföring i online-/offlinekanaler
 12. I rapportering & utvärdering – sammanställning, utvärdering och presentation av resultat och statistik

Du kommer ha färdigheter i att

 1. Hantera ledande branschverktyg inom webbanalys från t.ex. Google och Adobe
 2. Hantera verktyg för tag management, från bl.a. Google och Adobe.
 3. Hantera verktyg för konverteringsoptimering, som t.ex. Optimizely, Hotjar, etc.
 4. Hantera märkspråk och skriptspråk, främst HTML och Javascript, men även andra tillämpningar
 5. Genomföra spårning av webbtrafik, implementera spårningskod och tracking, möjligheter/begränsningar
 6. Genomföra tester av olika slag på webbplatser och landningssidor.
 7. Genomföra multikanalspårning, som t.ex. assisterande klick och multi-channel funnels
 8. Analysera statistik från trafikdrivande åtgärder & konverteringsprocesser och praktiskt tillämpa mätning & analys
 9. Tillämpa attribution och attributionsmodeller samt signifikanstestning och statistik för webbanalys
 10. Driva marknadsföring/analys på företag/organisationer utifrån datadrivet perspektiv
 11. Segmentera trafikströmmar och besöksbeteende i enskilda kanaler samt vid multikanalsbeteenden

Du kommer ha kompetenser för att

 1. Analysera, optimera och utvärdera försäljning och engagemang utifrån kampanjer och marknadsinsatser
 2. Målsätta nyckeltal, KPIer och mål för marknadsföring och knyta ihop dessa från planeringsfas till utvärdering
 3. Djupgående ha praktisk kunskap i branschledande verktyg och system för webbanalys, konverteringsoptimering, etc.
 4. Bedriva analys och optimering i flertal aktuella digitala marknadsföringskanaler
 5. Förstå affärsnytta och vad som skapar affärsnytta
 6. Genomföra lönsamhetsberäkningar
 7. Planera, genomföra och följa upp tester av olika kampanjinsatser, utföranden etc.
 8. Sammanställa statistik och data och professionellt presentera aktuell data utifrån ett datadrivet och försäljningsdrivet perspektiv
 9. Jobba med webbanalys ur både ett beställar- som produktionsperspektiv.