Kursplan för Webbkommunikatör Sociala Medier

Övergripande kursplan för Webbkommunikatör Sociala Medier

Kurs Poäng
Praktiskt skrivande 60
Kommunikation 40
Producera för digitala kanaler 70
Operativ projektledning 20
Marknadsföring 20
Affärmannaskap och entrepenörskap 20
LIA 1 30
LIA 2 50
LIA 3 50
Examensarbete 40
TOTALT 400

 

Praktiskt skrivande, 60 poäng

Du får kompetens i att producera och redigera texter för olika onlinemedier, där utrymme skapas för dialog och interaktivitet samt användargenererat innehåll.

Exempel på innehåll

 • Att skapa dialog med målgruppen
 • Storytelling, berättande texter.
 • Hur man skriver för sociala medier och Web
 • Att sökmotoroptimera texter och driva trafik
 • Online/webbcopy, skapa säljande texter
 • Intern och extern kommunikation
 • Journalistiskt skrivande
 • Research och informationsinsamling

Kommunikation, 40 poäng

Du får teoretiska och praktiska kunskaper i onlinekommunikation och kompetens för en kommunikation som bygger mer på dialog än information.

Exempel på innehåll

 • Strategi för onlinekommunikation
 • Kanalval inom kommunikation, var, när, varför.
 • Kommunikationsteorier och modeller i praktiken
 • Transparens, ett nycklord i modern kommunikation – men vilka konsekvenser kan uppstå? Och hur hanterar vi dem?
 • Krishantering i organisation, modeller för vilken avdelning/funktion som är ansvarig
 • Hur man stöttar andra avdelningar i en organisation t.ex service/kundtjänst i att arbeta med sociala medier/web
 • Varumärkesbyggande
 • Storytelling, hur man bygger sitt varumärke med berättande text

Producera för digitala kanaler, 70 poäng

Du får kompetens i att kunna planera, strukturera och genomföra produktioner för onlinemedier. Delvis med egen produktionskunskap för enklare inslag, men framförallt med en djup kunskap om villkoren för produktion så att man kan vara en god beställare.

Exempel på innehåll

 • Kravspecifikation och upphandling
 • Produktionsprocessen
 • Producera för mobila plattformar – responsive design
 • Att arbeta i CMS, EpiServer och WordPress
 • Att arbeta med relevanta molntjänster
 • OpenSource
 • Digitalfotografering , bildbehandling och layout
 • Att kommunicera med rörlig bild
 • Ljud
 • Vilka lagar reglerar vår bransch
 • Grundläggande trycksaksproduktion
 • Grafisk form för onlinemedia
 • Skapandet av trendrapporter
 • Grundläggande Webbanlysteori. T ex. segmentering attriubition, Omnichannel
 • Förståelse för SEO/SEM, verktyg som Adwords med fler.

Operativ projektledning, 20 poäng

Du får en klar bild över förväntningar och krav på yrkesrollen vad gäller att driva projekt. Du ska kunna bidra aktivt i projektgrupper och kunna driva ett eller flera mindre projekt parallellt, med förståelse för affärsnyttan.
Du ska också kunna genomföra egna idéer i projektform eller egen verksamhet.

Exempel på innehåll

 • Typer av projekt
 • Projektfaser; planering, genomförande och uppföljning
 • Kompetenser och projektroller
 • Gruppdynamik och konflikthantering
 • Verktyg och tekniker för prioritering och self management
 • Agila produktionsmetoder
 • Feedback till projektmedlemmar och -ledning
 • Kreativitet, uthållighet och självförtroende
 • Affärsinriktat utvecklingsarbete; idé – affärsidé – affärsnytta
 • Lösa sammansatta problem tillsammans med andra kompetenser

Marknadsföring, 20 poäng

Du får teoretiska och praktiska kunskaper i marknadsföring och förståelse för din funktion i en organisation.

Exempel på innehåll

 • Varumärkesbyggande
 • Målgruppsanalys
 • Omvärldsanalys
 • Marknadsföringens roll inom kommunikation.
 • Köp / säljprocessen
 • Kanalval, var, när, hur, och varför skall vi köpa medieutrymme
 • Begrepp inom marknadsföringen
 • Marknadsföringslagen

Affärsmannaskap och entreprenörskap, 20 poäng

Du får färdigheter i att budgetera och följa upp en investering inom webbkommunikation samt förstå vikten av entreprenörskap.

Exempel på innehåll

 • Projektekonomi
 • Presentationsteknik, pitcha en idé mot kund.
 • Budget
 • Uppföljning
 • Intäkt- och kostnadskalkylering för enskilda projekt.
 • Förstå vikten av entreprenörskap
 • Intraprenörskap internt i organisation / företag.
 • Projektera, starta och driva egna idéer/eget företag
 • PUL & avtalsrätt.

LIA 1, 30 poäng

Målet med första LIA-perioden är att du ska förankra de kunskaper du fått fram till LIA-starten. Du ska få insikt och förståelse för branschen. Under LIA-perioden ska du genomföra relevanta arbetsuppgifter under handledning, med utgångspunkt från dina teoretiska kunskaper.

När studenterna startar LIA 1 har hen bla. kunskaper och färdigheter i

 • Grundläggande skrivande
 • Sociala medier
 • Grundläggande kommunikation
 • Projektarbete
 • Grundläggande medieproduktion.

Efter LIAn har du;

 • Tagit ansvar för din roll på en arbetsplats
 • Tränat färdigheter i överenskomna moment
 • Fått omsätta dina kunskaper i praktiken
 • Fått insikt i branschens villkor
 • Skapat kontakter i branschen

LIA 2, 50 poäng

Målet med LIA 2 är att du ska förankra kunskaper och färdigheter. Du ska känna att du fördjupar dina kunskaper och blir mer självsäker och kompetent än under LIA 1. Under LIA ska du självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter med stöd från handledare vid behov.

Under LIA 2 ska du ytterligare säkerställa följande kunskaper och färdigheter

 • Skrivande
 • Social medier
 • Sökoptimering
 • Driva trafik
 • Kommunikation
 • Medieproduktion
 • Projektarbete
 • Leverans

Om LIA 1 gjorts på beställarsidan är det önskvärt att LIA 2 görs på leverantörssidan (eller tvärtom). Handledaren ska känna till vilka kunskaper och färdigheter du har.

Studenten och LIA företaget har tillsammans tagit fram en handlingsplan.

Efter LIA har du;

 • Tagit ett stort ansvar för din roll på en arbetsplats
 • Färdigheter i överenskomna moment
 • Fått omsätta dina kunskaper i praktiken
 • Fått ytterligare insikt i branschen
 • Skapat ytterliga kontakter i branschen

LIA 3, 50 poäng

Målet med LIA 3 är att du ska förankra de kunskaper och färdigheter du fått i din utbildning. Målet är att du ska känna dig säker i din yrkesroll och själv veta vilka förväntningar och krav som kommer att ställas på dig. Under LIAperioden ska du självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter med utgångspunkt från de kunskaper du fått med dig från din utbildning. När du kommer till din LIA-plats ska handledaren känna till vilka kunskaper och färdigheter du har och vilka krav och förväntningar de bör ha på dig.

Studenten och LIA företaget har tillsammans tagit fram en handlingsplan.

Efter LIA 3 ska du vara trygg i de yrkesroller du nu kommer att arbeta i.

Efter LIAn har du

 • Tagit ansvar för din roll och arbetat självständigt på en arbetsplats
 • Tränat färdigheter samt känt dig kompetent i överenskomna moment
 • Fått ytterligare insikt i branschens villkor
 • Skapat ytterligare kontakter i branschen

Examensarbete 40 poäng

Examensarbetet ska kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där du får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och färdigheter för att ta fram ett projekt. Projektet exempelvis kan vara en förstudie inom kommunikation och social medier Projekten bedöms och redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter. Målet för dig är att kunna ta eget ansvar samt leverera. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier för att säkerställa produktionsgången.

Exempel på innehåll

 • Inlämning av idé
 • Godkännande av idé av handledaren
 • Kreativ brief
 • Tidsplan
 • Projektarbete
 • Dokumentation
 • Muntlig redovisning av examensarbete
 • Inläsning på annan students rapport
 • Opposition på annan students rapport