Kursplan för Webbkommunikatör

Övergripande kursplan för Webbkommunikatör

Kurs Poäng
Affärsmannaskap 20
Examensarbete 35
Kommunikation 30
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
LIA 1 30
LIA 2 50
LIA 3 50
Marknadsföring i digitala kanaler 30
Operativ projektledning 20
Praktiskt skrivande 55
Producera för digitala kanaler 70
TOTALT 400

 

Affärsmannaskap, 20 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i olika processer och metoder inom affärsmannaskap och entreprenörskap i yrkesrollen som webbkommunikatör.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att självständigt kunna driva idéarbete och presentera/pitcha det färdiga
resultatet för kund eller medarbetare.

Examensarbete, 35 p

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar.

Den studerande kan välja att göra en förstudie/beslutsunderlag eller att
producera en digital kampanj

Kommunikation, 30, p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i kommunikation avseende digitala/sociala medier i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska få de grunder som krävs för att praktiskt kunna genomföra effektiv kommunikation utifrån bestämda syften och mål samt mot olika målgrupper i olika digitala kanaler och på olika plattformar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA 1, 30 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten ska på ett självständigt sätt, under handledning, utföra relevanta arbetsuppgifter inom digital marknadsföring/kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

LIA 2, 50 p

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra förvärvade kunskaper och färdigheter som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten ska omsätta kunskaper och färdigheter till praktisk nytta och självständigt kunna utföra relevanta arbetsuppgifter inom kommunikation, marknadsföring och sociala medier.

LIA 3, 50 p

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad kunskap och färdighet i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla, förankra och fördjupa kompetens inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten får lära sig att på ett självständigt sätt jobba som Webbkommunikatör, Content Manager, Webbredaktör, Kommunikatör digitala kanaler, Marknadskommunikatör, Social Media Manager och Community Manager eller vad den aktuella yrkesrollen kommer att kallas de följande åren.

Marknadsföring i digitala kanaler, 30 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap för olika processer inom marknadsföring i digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper inom marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens digitala landskap.

Kunskaper:

 • I marknadsföringens roll inom kommunikation
 • Om definition av målgrupper
 • Om begrepp och metoder inom marknadsföring
 • Om sociala medier
 • Om Content Marketing
 • Om Native Advertising
 • Om SEO, SEM, Adwords, Paid Social
 • Om B2B och B2C
 • Om marknadsföringslagen
 • I webbanalys, konvertering
 • I varumärkeskännedom och varumärkesattityd
 • Om ett varumärkes betydelse och identitet
 • Mät- och analysverktyg för digitala satsningar

Operativ projektledning, 20 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse för olika processer inom projektledning i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att aktivt kunna bidra med kunskap i såväl teorin som i praktiken projektgrupper eller som projektledare. Ansvara för, driva och genomföra ett eller flera mindre projekt parallellt

Kunskaper:

 • Om olika projektmodeller och metoder
 • Om hur grupper och individer i grupp fungerar
 • Om hur man hanterar kris i team
 • Om verktyg och molntjänster för att driva projekt
 • Om ett projekts olika faser

Praktiskt skrivande, 55 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i praktiskt skrivande för digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter för att kunna anpassa sitt skrivande efter givna förutsättningar, i digitala kanaler och med olika syften i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Färdigheter:

 • I att skriva journalistiska texter
 • I att skriva sökmotoroptimerade texter
 • I att skriva anpassat för olika digitala kanaler, syften, mål och målgrupper
 • I att skriva texter för intern och extern kommunikation
 • I att skriva på uppdrag
 • I att skriva säljande texter och webbcopy
 • I att skriva texter med syfte att konvertera
 • I att kunna bearbeta en text och ge feedback

Kompetenser:

Att självständigt producera digitalt textinnehåll efter givet mål, syfte, målgrupp och anpassat efter olika digitala kanaler i yrkesrollen som Webbkommunikatör – sociala medier

Producera för digitala kanaler, 70 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i digital produktion i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna producera, publicera och vidareutveckla olika typer av innehåll, skräddarsytt för olika kanaler, syften, mål och målgrupper.

Kunskaper:

 • I förutsättningar för publicering av innehåll på de dominerande sociala kanalerna och plattformarna
 • I grundläggande kunskaper i annonsering/sponsring av innehåll i sociala medier
 • Om förutsättningar för Paid Social, SEM, Adwords etc
 • Om aktuella CMS
 • Om Facebook Business Manager
 • I produktion av rörligt innehåll
 • Om trender inom området rörlig bild
 • Om produktion av ljud, ex podcasts
 • I grunder i fotografi och bildredigerin

Färdigheter:

 • I att redigera bilder
 • I enklare redigering av rörlig bild i olika program
 • I att publicera innehåll i olika CMS och på olika plattformar
 • Att kunna anpassa och optimera olika typer av innehåll för olika sociala medier och plattformar
 • I att löpande analysera och vidareutveckla innehåll för bättre effekt
 • I att beställa innehåll eller delar av innehåll
 • I att kunna producera bild
 • I att kunna producera rörlig bild
 • I att kunna producera ljud/podd

Kompetenser:

 • Ansvara för att skapa och redigera textbaserat eller visuellt innehåll i olika publiceringssystem i relevanta kanaler inom digital produktion i yrkesrollen som Webbkommunikatör – sociala medier
 • Självständigt kunna verka som kommunikatör med ansvar för en eller
 • flera kanaler inom digital produktion.