Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Webbkommunikatör
 • Content Manager
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör digitala kanaler
 • Community Manager
 • Innehålls- och flödesredaktör
 • Social Media Manager

Du kommer ha kunskaper om

 • Journalistiska principer i kommunikation
 • Skrivande, copy, storytelling och redaktionellt innehåll
 • Varumärkets värde
 • Komplext budskap med bild, text, film, ljud
 • Krishantering i organisation, modeller, funktioner
 • Beteendevetenskapliga aspekter på kommunikationens roll och påverkan.
 • Produktion för dig. kanaler
 • Responsiv webb
 • Kravspec. beställar och leverantörsperspektiv
 • OpenSource
 • SEO och SEM
 • Mätning, analys, konvertering
 • Digital strategi
 • Publiceringsverktyg, CMS ex. Episerver & WordPress
 • Trycksaksprod.
 • Dig. medier och teknikutvecklingens påverkan i vårt sätt att kommunicera
 • Dig. kanal driver, påverkar varumärke och affärsnytta
 • Produktion av innehåll för Content Marketing och e-handel
 • Projektledning, teorier och modeller
 • Budget och uppföljning
 • Marknads och kommunikationsteorier, begrepp och modeller
 • Lagar, avtal som reglerar mediebranschen
 • Säljprocess och presentationsteknik
 • Omvärdesanalys
 • Målgruppsanalys
 • Kanalval i dig. medier
 • Etik och källkritik i dig. kanal

Du kommer ha färdigheter i

 • Skriva webbtexter som skapar dialog med företagets/organisationens målgrupper
 • Skriva säljande texter för online/webbcopy
 • Fotografera, bildbehandla, filma, redigera (ljud)
 • Arbeta med krav på öppenhet och transperens som modern kommunikation kräver.
 • Publicera på webben via CMS (t.ex. EpiServer och WordPress)
 • Kunna hantera de senaste relevanta molntjänsterna
 • Anpassa innehåll efter plattform (mobil, surplatta, webb)
 • Skapa innehåll och driva engagemang i sociala medier, webb och sökmotorer
 • Arbeta i team med exempelvis agila utvecklingsmetoder
 • Driva ett projekt inom digitala medier.
 • Sammanställa en projektbudget samt följa upp denna.
 • Pitcha en idé mot kund
 • Välja och kommunicera i adekvata kanaler med hjälp av webbanalys
 • Omsätta teorier och modeller inom kommunikation och marknadsföring i praktiken.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Ha ett övergripande ansvar för företagets närvaro i digitala kanaler
 • Skapa, redigera texter och kombinera dem med bilder, digitalvideo och ljud.
 • Kommunicera via digitala kanaler och stödja användargenererat innehåll
 • Skriva sökoptimerad, säljande, berättande och varumärkesbyggande text i digitala kanaler
 • Driva trafik i olika plattformar och förstå dess funktionalitet
 • Föra dialog med företaget/organisationens målgrupper
 • Genomföra en professionell upphandling av webbinnehåll.
 • Genomföra omvärldsbevakning och spåra trender och strömningar.
 • Arbeta med andra funktioner/kundtjänst i organisationen och stötta dem inom digitala medier
 • Genomföra ett individuellt slutprojekt mot en verklig beställare/köpare
 • Driva varumärkesbyggande marknadskommunikation
 • Analysera och arbeta strategiskt med ett företags webb och sociala medier.