Kunskap, färdighet och kompetens

Du kommer kunna arbeta som

 • Webbkommunikatör
 • Content Manager
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör digitala kanaler
 • Community Manager
 • Innehålls- och flödesredaktör
 • Social Media Manager

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Skapa och redigera innehåll/content såväl i text som visuellt
 • Producera målgruppsanpassat innehåll för att driva trafik i
  olika kanaler/plattformar
 • Använda Content Marketing, Native, SEO, SEM, Adwords och Paid Social för att nå olika målgrupper
 • Skriva sökoptimerad text, analysera utfallet och vidareutveckla innehållet
 • Producera kanal- och målgruppsanpassat innehåll efter
  befintliga strategier
 • Föra dialog med företagets/organisationens målgrupper på
  relevanta digitala plattformar
 • Analysera och tolka resultaten av en kommunikationsinsats
  med hjälp av relevanta analysverktyg
 • Ha ett övergripande ansvar för företagets närvaro i digitala
  kanaler
 • Presentera och pitcha projekt/idéer internt och externt
 • Genomföra en professionell upphandling av webbinnehåll

Du kommer ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation i yrkesrollen Webbkommunikatör.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom onlinemarknadsföring, projektledning och professionell produktion av rörligt.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation i yrkesrollen som Webbkommunikatör.

Du kommer ha färdigheter i

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation i yrkesrollen som Webbkommunikatör.
 • Lösa sammansatta problem inom strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation i yrkesrollen som Webbkommunikatör.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation i yrkesrollen Webbkommunikatör på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk strategisk innehållsproduktion inom digital kommunikation på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen Webbkommunikatör.
 • Övervaka strategiskt innehållsproducerande inom digital kommunikation samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen Webbkommunikatör.