Webbutveckling med inriktning på Content Management Systems

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Restplatser finns

Efterfrågan på webbutvecklare är stor. Digitaliseringen och användandet av mobila plattformar driver på utvecklingen. Som Webbutvecklare CMS kommer du få lära dig att utveckla webbplatser för olika plattformar och enheter men även webbutveckling mot Content Management Systems, CMS.

I stort sett alla webbplatser som utvecklas idag bygger på CMS, som exempelvis WordPress eller Drupal. Som webbutvecklare bygger du struktur och funktionalitet på webbplatsen, men likaväl utveckling av funktionalitet i CMS-verktyget.

Lär dig utveckla mot ledande open-source CMS-verktyg.

Tillsammans med Medieinstitutet, lärare från branschen och kollegor (andra studenter) kommer du under två år lära dig det som krävs av yrkesrollen. Vi jobbar intensivt med lektioner och praktiska övningar under första året för att utveckla dina kunskaper i CMS, PHP, JavaScript, databaser och mycket mera.
Efterhand kommer du arbeta med egna större uppgifter enskilt och i grupp, allt för att du ska kunna axla en självständig roll i ett spännande företag under din LIA/Praktik under andra året. Du ska ha vana av att arbeta i agila team med breda uppdrag inom området.

Exempel ur innehållet:

  • Utveckla CMS-baserade webbplatser – i bl.a. WordPress och Drupal
  • PHP-utveckling – från grundläggande till objektorienterad PHP
  • FrontEnd-utveckling – skapa webbplatser för alla typer av plattformar och enheter
  • CMS-utveckling – webbutveckling mot CMS-verktyg som plugins, moduler, etc.
  • Projektmetodik – utveckling med metoderna SCRUM och KANBAN
  • Versionbaserad utveckling – utveckla kod med andra genom versionshantering som t.ex. Git
  • Dynamiska webbplatser – databaser, databashantering, hämta/sortera/filtrera data, etc.

Arbetsliv och studier i samverkan

Medieinstitutet är en av Sveriges största anordnare av medie-/IT-utbildningar. Under åren har vi byggt upp ett spännande nätverk av kontakter. I denna utbildning finns bl a KnowIT, ID kommunikation, Cool Stuff, Dynamic Dog, NodeBite, Great Agnecy, OAWA, Odd Hill och många fler engagerade på olika sätt.

Möjligheterna inom området Webbutvecklare är stora

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter inom bland annat PHP-utveckling, databasteknik, webbutveckling mot CMS-verktyg, responsiv webbutveckling. Du kommer till exempel kunna arbeta som webbutvecklare inriktning CMS-verktyg, php-utvecklare, WordPress-Drupalutvecklare, Systemutvecklare CMS, etc.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.