Ledningsgrupp för YH-utbildning

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med branschen som eftersöker den kompetens utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt ställer på yrkesrollen.

Ledningsgruppen för Webbutvecklare Content Management Systems består av representanter från:

  • Lexicon IT Konsult
  • Bombay Works AB
  • Do-Fi
  • Besikta Bilprovning
  • Gertrud
  • NodeBite AB
  • Odd Hill
  • Sweetfabrik
  • The Shipyard
  • Örestad-Linux