Kunskap färdighet kompetens Webbutvecklare CMS

Du kommer kunna arbeta som

 • Webbutvecklare
 • PHP-utvecklare
 • Systemutvecklare CMS
 • Drupal- / WordPressutvecklare
 • Programmerare

Du kommer ha kunskaper om

 • HTML-kod för strukturering av webbplats
 • CSS för byggande av webbplatsers gränssnitt
 • Responsiv design och layout för mobila enheter
 • Struktur och logik i arbetets alla delar: kod, mappstruktur och filnamn
 • Gränssnitt och informationsstruktur för byggande av logiska och användarvänliga webbplatser
 • Databaser, datatyper samt SQL för inmatning, utvisning och manipulering av data
 • JavaScript för webbapplikationer, interaktivitet och utökad funktionalitet
 • PHP för databaskopplingar och andra backend-funktioner
 • Objekt-orienterad programmering
 • Versionshantering för arbete i gemensam kod via server
 • Agil och traditionell projektmetodik
 • Teknik för koppling till andra system
 • Dokumentation

Du kommer ha färdigheter i att

 • Producera CMS-baserade webbplatser med de på marknaden vanligaste CMS
 • Utveckla tillägg och moduler för utökad funktionalitet i CMS
 • Skapa och modellera databaser samt koppla dessa till webbgränssnitt
 • Felsöka och optimera databasdrivna webbplatser
 • Bygga gränssnitt med CSS
 • Arbeta i projektgrupper med både agil och traditionell projektmetodik
 • Koppla CMS till andra system, som affärssystem och sociala medier
 • Bygga system optimerade ur ett säkerhetsperspektiv
 • Upprätthålla sin egen kompetensutveckling och kunna lära sig nya tekniker och kodbibliotek

Du kommer ha kompetenser för att

 • Arbeta som utvecklare av CMS-baserade webbplatser
 • Upprätta, förvalta och administrera CMS-baserade webbplatser
 • Skapa webbplatser och system för publicering på alla typer av plattformar och enheter
 • Integrera webbplatser med andra system och tjänster
 • Arbeta med utveckling i projektgrupper
 • Utveckla gemensam kod med andra genom versionshantering
 • Producera webbutik (e-handel) inom CMS